Kendini gerçekleştiren kehanet

Örüntü; ardı sıra ve belli bir düzen içerisinde sıralanmış nesneler bütünüdür. Tıpkı nesneler gibi insan hayatında da sıralanmış duygu örüntüleri mevcuttur. Bu sıralanmış duygular...

Anlatılan senin hikayendir: Te fabula narratur

Yaşamak bir bütünü anlatır fakat bu bütün parçalardan oluşturduğumuz yap-boz bölümleri gibidir.  Her bir parça kendi olma durumunda değerli olsa da yüklenen anlamlar, anlamlı...

Değişime tabi olmamış insanı nerede bulalım?

“Her şey değişim sürecindedir. Sen de daimi bir dönüşüme ve aşamalı yıkıma tabisin. Bu bütün evren için böyledir” (M. Aurelius) Aynı suda iki kez yıkanamayacağımızı...

Bu mantık tam “benlik”

Mantık, soyut ya da somut herhangi bir buluntuyu varlama üzerine çalışan ve görece bireylerin farklı anlatılarında hayat bulan bir kavramdır. Bir şey vardır veya...

İçeriden bakmak: Fenomenoloji

Bir şeyi anlamak için ona sadece dışarıdan bakmak kimi zaman yetersiz olur. İncelediğimiz olgunun bir de kendi içinde anlamları olan sembolleri var ise onu...

“Benlik bulunmaz, benlik yaratılmalıdır”

Neredeyse yarım yüzyıl önce, Pulitzer sahibi şair Robert Penn Warren (24 Nisan 1905-15 Eylül 1989), Democracy and Poetry'de, "kendini bulmak" anlayışına ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmıştı.  Harvard...

Benlik değerimi diğerlerinin görüşleri belirler = Psikolojik faturalar

Kökenleri ağırlıklı olarak sanayi devrimi yıllarına dayanan ve modern yaşam içinde bireyler tarafından zihinlerde formüle edildiği haliyle 'başarım=bireysel değerim' bakış açısı son derece zararlı sonuçlar...

Özne-nesne: Öz ne? Nes ne?

Nesne ile özne arasındaki ilişki, öznenin nesneye yüklediği anlamla başlar. Lâkin bir anlam kapsamında olmasa bile nesnenin varlığı yadsınamaz. Özne olan (insan) ihtiyaçları dahilinde...

Ben ve diğerleri

Eğer eşitlikten söz edeceksek tarih öncesine değil daha çok günümüz toplumlarına ve tüketim şekillerine bakmak çok daha doğru bir başlangıç olacağı izlenimi verebilir. Ancak...

Kaygı toleransı ve çözümü üzerine

Kaçtığımız şeyi yeterince ve mantıklı bir şekilde düşünmedikçe, korktuğumuz şeyin başa gelme hadisesini de bir o kadar hızlandırmış ve daha korkunç hale getirmiş oluruz....

YAZARLAR

8 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
9 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
10 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
16 HABERLER0 YORUMLAR
6 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
0 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
7 HABERLER0 YORUMLAR
11 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
9 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR