“Anlam”ın ne anlamı var?

  We do not “have” meaning anymore, because we ourselves are meaning. -Nancy Anlam dilsel mi, düşünsel ya da ontolojik midir? “Bunun anlamı ne?” diye sorduğumuzda,...

Antik Grek’ten yirminci yüzyıla “ahlak” felsefesi

Felsefenin doğduğu yer olan Antik Grek’ten başlayarak yirminci yüzyıl felsefesine değin, felsefenin temel problem alanlarından birisi olan “ahlak” mefhumu bugün bile spekülatifliğini koruyor. Antik...

Stoacılık ve Varoluşçuluk: Bir kahve daha mı içsem yoksa kendimi mi öldürsem?

Her gün uyanıp da taze dehşet kaynağımızdan yeni çıkmış korku öykülerini okumaya başlarken, kendimizi şu soruyla karşı karşıya buluruz; Albert Camus’nün ortaya koyduğu gibi,...

Hegel’de sonsuz mutlaklık

Yaklaşık olarak 250 yıl önce günümüz Almanya’sının güneybatı bölgesinde bulunan Stuttgart’ta, monarşinin yavaş yavaş çöktüğü dönemlerde Georg Wilhelm Friedrich Hegel adında Alman bir filozof...

Bilimsel bilgi tanımının tarihsel süreç içerisindeki evrimi (II)

Francis Bacon’un yaşadığı dönemde, Rönesans Avrupasında, Skolastik düşüncenin zayıflaması ile birlikte din, siyaset ve bilim alanlarında farklı düşünceler ve teorilerin ortaya çıkma imkânı doğmuştur....

Bilimsel bilgi tanımının tarihsel süreç içerisindeki evrimi (I)

Dış dünyada gerçekleşen olayların gözlemlenmesi ile birlikte, insanlar bu olayları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bunun yanında birtakım ihtiyaçlardan dolayı belli araç ve gereçler üretilmiştir. Bu anlamda...

Descartes ve Heidegger arasındaki epistemolojik yırtılma

  Epistemoloji, insan yaşamının değerli bir üyesi olarak düşünülse de felsefe sahnesindeki birçok tartışmanın açık hedefi hâline gelmiştir. Özellikle de Martin Heidegger tarafından sıklıkla eleştirilmiş...

İlk existansiyalist olarak Søren Kierkegaard

  Søren Aabye Kierkegaard, 19. yüzyılın hemen başlarında, 1813’te Kopenhag’da doğdu. Danimarkalı bir filozof olan Kierkegaard, içine doğduğu gelenek olarak, felsefe alanında dezavantajlıydı. 19. yüzyılın...

Metamodernizm postmodernizmin karşılığı mı?

Fikirlerin mübadelesine ve devamlı müzakeresine dayanan metamodernizm, postmodernizm ve göreciliğin sebep olduğu kültürel sorunlara bir alternatif sunabilir mi? Önceki makaleler modern solun ortaya koyduğu olumsuz...

Kopernik’in devrimsel fikirlerinin kısa bir özeti

Nicolaus Copernicus’un (1473-1543) (Türkçe’deki adıyla Kopernik) yeni bir kozmolojinin keşfiyle sonuçlandığı sorgulamasında yönelttiği ilk soru Batlamyus’un (M.S.100-170) (Avrupa’daki adıyla Ptolemy) equant ismindeki matematiksel aletinin...

YAZARLAR

2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
6 HABERLER0 YORUMLAR
1 HABERLER0 YORUMLAR
8 HABERLER0 YORUMLAR
1 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR