Bir tohum: Can sıkıntısı

İçimde bir fil sezgisi, kopup gitmeliyim Dağlara yazmalıyım aşkı ve ayrılıkları Asminli düşler kurmalıyım ya da birisi Karşılık bulmalı canımı sıkan sorulara Kim demiyorum kim olursa olsun Ahmet Telli  Can...

Schopenhauer’da insan ve ölümün anlamı üzerine bir inceleme

“Ölüm yaşama iradesinin ve daha da özelde onun için temel ve elzem olan benciliğin tabiattın akışı içinde aldığı büyük tazirdir ve varoluşumuz için bir ceza olarak düşünülebilir....

Felsefeye çizilen iki keskin sınır: Kant ve Wittgenstein

Felsefe tarihinin belirleyici konularından olan metafizik, her dönemde hâkimiyetini sürdürmekle birlikte özellikle Ortaçağ felsefesinde kendini gösterir. Hemen her filozof, felsefesini, çoğu kısmını metafiziğe ayıracak...

Descartes’ın cümlesindeki gizli özne

Yazıya başlamadan önce belirtmem gerekir ki bu yazı bütünüyle Descartes’ı ve onun felsefesini baz almıyor. Ancak pek tabii Descartes’ın felsefesi ile yakından ilişkileri de...

Albert Einstein ve Fritz Haber üzerinden bilim – devlet ilişkisi

Bilim olarak adlandırdığımız bilgi türü, doğada yaşanan olayların ardındaki neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak bir açıklama ya da bir bilme girişimidir. Bu bilme...

Schopenhauer ve Hegel’de suç kavramı

I. Giriş Suç, kişiler-arası bir düzlemde her zaman söz konusu olan bir kavram olmuştur. Bunun nedenini, Schopenhauer’un insanın merhametsiz, sırf keyfi için acı veren, her...

Spinoza’nın politika felsefesi

Spinoza’nın düşüncesi Alman idealizminden Nietzsche’ye kadar süren etkileriyle modern felsefede kurucu bir önem taşır. Tanrı veya Doğa şeklinde anladığı biricik bir tözden çıkan ontolojisi...

İsmail abi ve Sisyphos

Bilindiği üzere yıllar önce Leyla ile Mecnun adlı bir dizi, zamanla değeri anlaşılıp Türkiye’nin en beğenilen dizilerinden biri haline gelmişti. Absürt komedi tarzında ve...

Bir çizgin olsun

Güneşli ve masmavi bir yaz gününde gökyüzüne baktığın zaman, yeryüzünü ışıtan güneşin baktığın gökyüzüne göre daha küçük olduğunu görmek, o güneşin yaşadığın gezegene göre...

Ölmemeyi Öğrenmek

Yaşayan en eski edebiyat ürününün ölümü yenme arzumuzla ilgili olması, muhtemelen insanlarla ilgili çarpıcı bir şeyin göstergesidir. Gılgamış Destanı ile tanıdığımız Sümer şiir dönemi, kahramanın...