İnsan Hakları Göç Politikası Çerçevesini Güçlendirir

Uluslararası hukuk bizi bir çıkmaz ile karşı karşıya bırakıyor. Uluslararası hukukta ülkeni terk etme hakkı ve kendi ülkene geri dönme hakkı yer alıyor. Fakat...

Demokrasi ve demagoji

Bir önceki yazıda, bazı demokrasi türlerinin kısaca tanımlaması yapılmış, ardından demokrasinin bazı çelişkilerine değinilmişti. Bu yazıda ise insan zihninin karar alma mekanizmaları ile demokrasi...

Demokrasi en kötü yönetim biçimidir

Winston Churchill, 11 Kasım 1947’deki Avam Kamarası (House of Commons) konuşmasında “Demokrasi en kötü yönetim biçimidir” der ve sonrasına ekler “bugüne kadar denenen diğer...

Foucault: Kendi dehasından kurtulmaya çalışan radikal demokrat

Michel Foucault, 1984 yılında ölüme giderken bir mektup bırakmış, ölümünden sonra eserlerinin yayımlanmasını istemediğini yazmıştı. Öyle yazmasa daha iyi olurmuş zira üstadın görüşlerini açıklığa...

Stuart Hall’un hayalindeki Sol’a ihtiyacımız var

Stuart Hall 2014 yılında hayata gözlerini yumduğunda, İngiltere’nin en ünlü düşünürlerinden birisiydi. Ünü, Raymond Williams’la beraber kurdukları kültürel çalışmalar alanında kaleme aldığı alana özgü...

“Laiklik dinin var olmayışı ile ilgili değil, devlet yapısı ile ilgilidir”

Deneyimli bir aktivist olan ve yakın geçmişte “Yılın Laiği” olarak nitelenen Yasmin Rehman ile New Humanis'in gerçekleştirdiği bir söyleşi. Yasmin Rehman deneyimli bir ırkçılık...

Zaman gerektiren demokrasi, ivediliğin tehdidi altına giriyor

"The Time of Urgency"‘nin yazarı, Bordeaux'daki Montaigne Üniversitesi'nde felsefe profesörü olan Christophe Bouton, demokrasinin, modern zamanların hastalığı olan hızlılık kaygısıyla tehdit edildiğini söylüyor. Bouton,...

Yalnızlık, hayal gücü ve totalitarizmin hayaleti

Bu ayın başında, Penny Gill, Hannah Arendt Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı The Courage to Be Projesi dahilinde, cesurca davranmanın ne anlama geldiği konusunda ilham...

Chomsky ve Amerikan emperyalizmine karşı entelektüellerin sorumluluğu

“Entelektüellerin görevi, doğruluk üzerine konuşarak yalanları ortaya çıkarmaktır” diyor Noam Chomsky, kendisi için bir dönüm noktası sayılan “Entelektüellerin Sorumluluğu” adlı savaş karşıtı makalesinde. New...

Zulmün çoğu ‘kötü’ insanlar tarafından değil ‘normal’ insanlar tarafından yapılıyor

Amerikan istisnacılığı, Amerikan halkını özgürlükçü ve serbest girişimci değerleri doğrultusunda istisnai bir ulus olarak gören ve buna uygun olarak ABD’nin yayılmacı politikasını haklı kabul...