Düşünbil Portal

Geçen Yılın En Önemli 10 Arkeolojik Keşfi

Paylaş

Toskana’da Keşfedilen Gösterişli Antik Bronz Heykel Koleksiyonu

Image Credit : Jacopo Tabolli/Universita per Stranieri di Siena

Toskana’da yer alan antik bir kaplıcada, Etrüsk-Roma geçiş döneminden gösterişli bir heykel koleksiyonu keşfedildi. Universita per Stranieri di Siena [Siena Yabancılar Üniversitesi]’daki arkeologlar, termal su havuzlarının çamur katmanları altında korunmuş heykelleri ortaya çıkardıklarında, Siena yakınlarındaki San Casciano kaplıcalarında bir dizi hamamı kazıyorlardı.

Sir Ernest Shackleton’ın “Endurance” İsimli Gemisinin Enkazı Bulundu

Endurance22’den bir keşif ekibi, Antarktika kıyılarında Sir Ernest Shackleton’ın Endurance’ının keşfedildiğini duyurdu. Endurance, İmparatorluk Trans-Antarktik Seferi altında, Antarktika kıtasını ilk kez geçmek üzere sevk edilmiş üç direkli yelkenli bir gemiydi. Gemi, deniz tabanında dik durmakta ve büyük ölçüde sağlamdır. Ön güvertede ve kısmen sancak tarafında hasar var ancak yüzey boyası ve “ENDURANCE” yazısı hâlâ açıkça görünür durumdadır.

Bask Dilinde Yazılmış En Eski Yazı, Irulegi’nin Elinde Bulundu

Irulegi’nin Eli, ilk olarak 2021 yılında İspanya’da Pamplona yakınlarındaki Irulegi Kalesi’nin temeli kazılırken keşfedildi. Uzmanlar, daha önce yazılı dilleri olmadığına inanılan Roma öncesi bir kavim olan Vaskonlar tarafından El’in yapıldığını öne sürüyor. Eser üzerine yapılan yeni bir çalışma, 40 karakterden oluşan 5 Vaskon kelimesi belirleyerek İber alfabesiyle yazılmış olan eserin, Bask dilindeki en eski metin olduğunu gösterdi.

Templo Mayor [Büyük Tapınak]’da Binlerce Aztek Objesi ve Sunusu Açığa Çıkarıldı 

Instituto Nacional de Antropologia Historia [Ulusal Antropoloji Tarihi Enstitüsü]’dan arkeologlar, tapınağın dibinde yürüttükleri kazılarda 2500’den fazla ahşap obje içeren ayin eşyası keşfettiler. Buluntular arasında maskeler, başlıklar, asalar, zırhlar, oklar, heykelcikler, yaylar, küpeler, çömlekler ve rahiplerin bölgenin Aztek tanrıları tarafından kutsanması için sundukları çok sayıda ahşap sunu objesi bulunuyor.

30,000 Yıllık Willendorf Venüs’ü Aydınlandı

Viyana Üniversitesi’nden antropolog Gerhard Weber, alanı analiz etmek için çözünürlüğü 11.5 mikrometreye kadar çıkan mikrobilgisayar tomografisi kullandı. Viyana’daki Doğal Tarih Müzesi’nden Alexander Lukeneder ve Mathias Harzhauser ile birlikte ekip, jeolojik kökeni belirlemek için Avusturya ve Avrupa’dan karşılaştırmak amaçlı numuneler temin etti.

Arkeologlar 11,000 Yıl Öncesine Tarihlenen, Bilinen En Eski Anlatı Sahnesini Keşfetti

Bir arkeoloji ekibi, Türkiye’nin güneydoğusundaki Sayburç’ta 11,000 yaşındaki Neolitik bir kayaya kazılmış, bilinen en eski anlatısal sahne olabilecek bir keşifte bulundu. 2021 yılında Sayburç’ta başlayan kazılarda ortaya çıkan keşif, Dr. Özdoğan tarafından Antiquity dergisine verdiği röportajla duyuruldu. Sit alanı, Şanlıurfa’da bulunan modern bir köyün altında konuşlanmıştır.

Ptolemaios ve Roma Dönemlerinden Büyük Mezar Yapısı ve Fayyum Portreleri Keşfedildi

Mısır’ın Fayyum şehrinin Garza arkeolojik sit alanını kazan arkeologlar, Ptolemaios ve Roma dönemlerinden geniş bir mezar yapısı ile Fayyum portrelerini açığa çıkardı. Bunlar, Britanyalı arkeolog Flinders Petrie’nin 1887 ve 1910-11 yıllarındaki Hawara kazılarından ve Alman arkeolog Von Kaufmann’ın sözde “Aline’nin Mezarını” bulduğu kazıdan beri ilk Fayyum portreleri keşfidir.

Fildişi Tarak Üzerinde Kenan Dilinde Yazılmış İlk Cümle Keşfedildi

Arkeologlar, MÖ 1700’e tarihlenen bir fildişi tarağa kazınmış Kenan dilinde tam bir cümle tanımladılar. Tarakta alfabe yapısının ilk gelişim basamağında yer alan arkaik bir formda 17 tane Kenan harfi bulunuyor. Bu harfler, Kenan dilinde şu 7 kelimeyi oluşturuyorlar: “Bu fildişi, saç ve sakaldaki bitlerin kökünü kazısın”.

Arkeologlar Altın ve Mücevherden Oluşan 1300 Yıllık Kolyeyi Açığa Çıkardı

MOLA (Londra Arkeoloji Müzesi)’dan arkeologlar, İngiltere’de yer alan Northamptonshire’daki kazılar sırasında, altın ve mücevherden yapılmış 1300 yıllık gösterişli bir kolye buldular. “Hayatta bir kere” yapılabilecek bir keşif olarak görüldüğünden bu isimle adlandırılan kolye; Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşmuş 30 tane uç ve boncuktan oluşuyor. Altın içine yerleştirilmiş kırmızı lal taşlarının işlendiği dikdörtgen bir uç içindeki haç motifi, kolyenin merkezini oluşturur.

Bandhavgarh Ormanlık Alanında Kayıp Tapınaklar, Budist Yapılar ve Mağaralar Açığa Çıkarıldı

The Archaeological Survey of India (ASI) [Hindistan Arkeolojik Araştırmaları], Hindistan’ın Madhya Pradesh bölgesinde konuşlanmış Umari kentinin Bandhavgarh ormanında kayıp tapınaklar, Budist yapılar ve mağaralar açığa çıkardı. MÖ 2. yüzyıl ile MS 5. yüzyıl arasına tarihlenen 26 mağara, 26 tapınak, 2 manastır, 2 adaklık stupa ve 46 heykel kaydedildi.

 

©® Düşünbil (2022)

Yazar: Markus Milligan
Çeviren: Elif İstanbullu Alisbah
Çeviri Editörü: Selin Melikler
Kaynak: heritagedaily.com


Paylaş
Exit mobile version