Neredeyse yarım yüzyıl önce, Pulitzer sahibi şair Robert Penn Warren (24 Nisan 1905-15 Eylül 1989), Democracy and Poetry‘de, “kendini bulmak” anlayışına ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmıştı. 

Harvard psikologlarından Daniel Gilbert‘in, insanların tamamlandıklarını düşündükleri, ancak yapımlarının hala devam ettiği yönündeki nüktedan ve zekice gözleminden on yıllar önce, Warren gençler arasındaki kültürel bir trende kafa tutmaktaydı: “Her şeyden uzaklaşıp” kendilerini bulmak için işe veya okula ara verme trendi. Şöyle yazıyordu Warren:

“Bu ifadede [“kendini bulmak”] benlik, önceden var olan bir öz; zamanın ve değişimin ötesindeki mistik bir alemde bulunan bir idea olarak öz şeklindeki Platon düşüncesini çağrıştırır (…) Absürtlüğün özü de [burada], çünkü benlik asla bulunamaz, benlik yaratılmalıdır. Pasif, şen bir tesadüf değil, binlerce eylemin ürünüdür; büyük ya da küçük, bilinçli ya da bilinçsiz, “her şeyden uzakta” değil “her şeyle” yüz yüze, iyi ya da kötü, boş zamanda değil, hem çalışırken hem de dinlenirken…”

Şunu da ekliyor Warren: “Benlik bir var oluş tarzıdır; tanımlama, kabullenme, düzeltme ve gelişmeye yönelik hayati bir süreç içerisinde, sağlıklı bir toplumun kendi yaşamının sureti diyebileceğimiz bir sürecin içerisinde sürekli olarak genişler.”

Warren, şiiri, benliğimizin yavaş yavaş geliştiği yer olarak görür:

“Şiirin bunlarla ne ilgisi var? Pasifliğe karşı bir panzehir, şahane bir panzehir olduğu için… Çünkü, şiirle ilgili temel gerçek, şiirin katılıma dayalı olduğudur (…) Bunların da ötesinde, değerlerimizi sınavdan geçirdiğinden dolayı, şiir, yaşama isteğimizi güçlendirir. Bu, faydacı bir estetiğe işaret ediyormuş gibi algılanmamalıdır. Daha ziyade bu, şiirden aldığımız lezzeti, bir yaşamı kutsama macerası olarak tanımlamanın bir yoludur.”

Yazar: Maria Popova
Kaynak: Brainpickings

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.