İnsan hakları ve kültürel rölativizm

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu tarafından birçok devletin katılımıyla kabul edilmiştir. Bu bildirinin hazırlanmasında dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun katılımı...

İlkçağdan aydınlanma dönemine materyalizm (II)

Buraya kadar daha çok İlkçağ düşünürleri üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi ileriki dönem düşünürlerden La Mettrie’nin materyalist fikirlerini inceleyerek konuya devam edelim. 18. yüzyıla gelindiğinde,...
Kadın filozoflar

Diotima sorunu: Klasik dönem kadın filozofları

Her yönüyle felsefe tarihini araştırmış biri olarak, daha çok kadın filozoflar konusu üzerine ilgi duymuşumdur. Bu filozoflardan bir kısmı konumuzun dışında kalır büyük ihtimalle. Bu...
felsefe

Edip Cansever’in “Menzil Cambazı”nı Heidegger, Nietzsche ve Derrida’yla düşünmek (II)

Hafiflik Cambazlar hafiftirler. Yerçekiminden etkilenmiyor gibidirle. Hafiflikleriyle yerçekimini aşarlar. Cambazın dansı, kendisini kuşatan şeffaf zarda gerçek bir gedik açmak istemiyormuş gibi görünmesine neden olur. İple...

Ludwig Wittgenstein’da resim kuramı

Dilin, ilk bakışta en önemli fonksiyonu, iletişimi sağlamaktır. Anlamak ve anlaşılabilir olmak, bir ihtiyaçtır ve dil bunu sağlamak bakımından önemli bir araçtır. Günlük hayatımızda,...

“İnsan doğası” üzerine: İnsan doğuştan iyi ya da kötü olabilir mi?

İnsanın bir doğası var mıdır; eğer varsa bu doğa nedir? Felsefe tarihinin en eski tartışmalarından birisi olan “insan doğası” problemi, bugün bile ilgi çekicidir....

Bugünün Okunacak 10 Çağdaş Filozofu

Zihin felfesinden dile, mantıklı düşünüşten feminizme, dünyanın en parlak akıllarının birkaçıyla tanışın. Felfesenin, ihtişamlı Plato ve Aristotle ya da hiç değilse Kant ve Hegel altın...
zizek

Sapığın İdeoloji Rehberi: Fildişi Kule’nin dışında felsefe

Sevsek de nefret de etsek, Slovak filozof ve eleştirel teorist Slavoj Zizek’i en azından çabaları için takdir etmeliyiz. Felsefenin, şiir gibi, yeniden fildişi kuleye çekildiği...
Nietzsche-2000-1

İnsanca, Pek İnsanca: BBC’den bir Nietzsche belgeseli

İnsanca, Pek İnsanca; 1999 yılında BBC ve RM Arts'ın ortaklaşa hazırladığı üç bölümlük bir televizyon dizisi. Her bölümde Avrupa'nın önemli bir düşünürünün ele alındığı...

İyiliği ve kötülüğü birlikte düşünmek

Herkes, bazı eylemlerin, insanların veya şeylerin iyi, diğerlerinin ise kötü olduğuna inanıyor. Fakat bu, çeşitli filozofların katılmadığı bir düşünce. Bu konuda üç popüler görüş...