Özgürlüğün iki uğrağı: Kant ve Nietzsche

Özgürlük nedir? Platon’la başlayıp Bauman’a gelinceye kadar, insan felsefesi, etik, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi ya da toplum felsefesiyle ilgilenen hemen her filozofun bir şekilde sorduğu...
simpson

Glasgow Üniversitesi “D’oh! The Simpsons Felsefeye Giriş” dersini açıyor

Glasgow Üniversitesi, Homer Simpson karakterinin “erdemlerinin” inceleneceği bir felsefe dersi açacağını duyurdu. Ders bir günlük olup, The Simpsons’taki sahneleri ahlak, din, özgür irade gibi felsefi...

Her Zaman Güncel Bir Düşünür: Jean-Jacques Rousseau

Bölüm 1: Filozofun fikirleri günümüzde dahi kimlik, din ve aydınlanma hakkındaki en güçlü tahminlerimize bile meydan okuma gücüne sahiptir. İnsanlığın özündeki iyiliğe duyduğu sarsılmaz inancıyla Fransız...
hegell

Hegel’in Tanrısı ve aşkınlık

Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens ve Daniel Dennett tarafından başlatılan bir “Tanrı” tartışmasında, yazarlar sürekli belirli ünlü filozoflara atıfta bulunurlar. Thomas Aquinas'ın Tanrının...

Friedrich Nietzsche

Hiç kimse, Friedrich Nietzsche’nin sadece gençlik yıllarına bakarak toplum üzerinde bu derece etkili olacağını bilemezdi. 1844 yılında, Almanya’nın kırsal bir kesimi olan Leipzig’in güney-batı...

Nietzsche Kant’a neden karşıydı?

Friedrich Nietzsche felsefesinin en belirgin özelliklerinden birisi Immanuel Kant (kendi deyişiyle Königsberli Çinli) karşıtlığıdır. Kant’ın öncülüğünü üstlenmiş olduğu Aydınlanma Hareketi, Nietzsche’nin “saldırgan” felsefesinin açık...

Breaking Bad ve her şeye karşı olan sorumluluğumuz

Breaking Bad olgusu titizlikle işlenmiş bir anlatı yayıdır; beş yıl, altmış iki bölüm ve yaklaşık kırk altı buçuk saat gerilen bir yay. Kuşkusuz dizinin...

Kuantum bilgisayarlar ve kuantum hesaplama

Bu yazıda, önceki yazılarımdan biraz daha farklı olarak, daha çok geleceğin bilgisayar bilimlerini ve bilgi teknolojilerini ilgilendiren bir bilim konusu olan kuantum bilgisayarlardan ve...
baudelaire

Baudelaire: Güzellik ve tuhaflık üzerine

“Güzellik, içinde her zaman bir nebze tuhaflık barındırır...kendisine güzellik olarak anılma hakkı veren basit, istemsiz, bilinçsiz bir tuhaflık.” Ralph Waldo Emerson, 1855’de güzelliğin ne olduğuna...

Antik Grek’ten yirminci yüzyıla “ahlak” felsefesi

Felsefenin doğduğu yer olan Antik Grek’ten başlayarak yirminci yüzyıl felsefesine değin, felsefenin temel problem alanlarından birisi olan “ahlak” mefhumu bugün bile spekülatifliğini koruyor. Antik...