Kapitalizmin fikri mülkiyete tecavüzü: Yeni dünya

İçimizi dolduran şeyi dışarıdan almamız, zorunlu olarak bizleri kendi haricimizdeki bir takım şeyleri içermeye mecbur bırakıyor. Alıyoruz ve veriyoruz. Evimizi dolduran hava ya da...

Kant’a göre cinsel arzu ile insanları nesneleştirmek arasındaki ilişki

18. yüzyıl filozofu Immanuel Kant insan doğasının kötülüğe yatkın olduğunu iddia etmiştir. Kant bu iddiasında, düşmanına zulmetmekten keyif alan bir insanı kastetmemektedir. Asıl demek...
nietzsche

Friedrich Nietzsche ve toplumsal planları

Gavin Jacobson, Hugo Drochon’un Nietzsche’s Great Politics (Nietzsche'nin Muhteşem Politikası) isimli kitabında açığa çıkardığı, filozofun toplumsal planlarını inceliyor. 1893’de, Elisabeth Förster-Nietzsche, annesinin memleket bellediği Almanya,...

Kant’ın estetik felsefesi ve yüce hakkında görüşleri

Estetik doktrinler tarihinde Hutcheson ve Du Bos ile görecilik (relativisme) dönemi kapanır, Kant ile eleştirel (critique) dönem açılır. Kant’ın modern estetiğe kaynak olan Yargı Gücünün...

Descartes’ın cümlesindeki gizli özne

Yazıya başlamadan önce belirtmem gerekir ki bu yazı bütünüyle Descartes’ı ve onun felsefesini baz almıyor. Ancak pek tabii Descartes’ın felsefesi ile yakından ilişkileri de...

Filozof VS. Filodoks

Bilindiği üzere “philo” eski Yunancada sevmek, “sophos” ise bilgi, bilgin, üstat anlamlarına gelmektedir. (1) Bununla birlikte Platon’un Devlet kitabının 5. bölümünde Sokrates’in tanımını yaptığı...

Heidegger: Varlık ve Zaman

Alistair MacFarlane, Varlık ve Zaman'ın yazarının varlığını ve zamanını değerlendiriyor. Martin Heidegger, hem hayatı hem de felsefesine karşı aşırı ve kutuplaşmış tepkileri kışkırtır. 20. yüzyılın...

Black Mirror’un yeni sezonundaki problemler

Black Mirror'un birkaç gün önce Netflix'te yayınlanan, final bölümünün ikinci yarısında kavramsal başarının doruklarını görmüş olan yeni sezonu (bu anlamda ikinciliği ilk bölüm "USS...

Varoluşçuluk bir posthümanizm midir?

Jean-Paul Sartre, kısa bir süre sonra kitap olarak yayınlanan Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir adlı (29 Ekim 1945 tarihli) ünlü konuşmasını yaptığından bu yana, 70 yıldan...

Foucault, doğruluk ve Tanrı’nın ölümü

Michel Foucault nihilist miydi? Dominika Partyga; nihilizmin Foucault’nun modern hümanizm eleştirisini, Nietzsche’nin düşüncesi ile olan ilişkisini ve modern dünyada doğru ve doğrulamanın yeni biçimlerini...