Memleketten aydın manzaraları -I-

Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş, başlı başına insanın, yani bireyin de alışkanlıklarını değiştirmiştir. Kapitalizmin fikir babaları, markalar yaratmışlardır. Bu markalar, kişilerden ve hatta olaylardan öte, zaman ötesi kurumlar olarak...