Gösterenler Zinciri: Gösterenlerin Üretkenliği

Ortaya konulan gösteren fikrinde, anlam (Saussureyen “değer”) basitçe bir gösteren ile verilmediği için, Lacan bu anlamın nasıl oluştuğuna dair bir açıklama yapmaya hala mecburdur....

Aşka Aşık Olmak

Bruce Fink’in Lacan’da Aşk kitabında aşkın neden bu denli sinir bozucu bir şey olduğu ele alınıyor. Önceki paylaşımımda Lacan’ın 8. Seminer-Aktarım’da özellikle üzerinde durduğu...

Fantazi: Anlatıdan Şiirsel Deneyime

0
“Oyuncaklarım nereye gitti sicimleri yağmurdan bozulmuş olanlar? Yaşıyorlar mı denizin dibindeki gemi enkazları gibi? Gökyüzünün eteklerinde bir mercekten görünen yıldızlar gibi yeşil yengeçler gibi nehrin dibindeki ateşin dibindeki dehşetin külleri gibi? Ya da...

Aşk Size Sahip Olmadığınız Şeyi mi Veriyor?

0
Lacan 8. Seminer: Aktarım’da asırlardır süregelen “Aşk nedir?” sorusunu ele alıyor. Aşk hakkında konuşurken aslında ne hakkında konuşuruz? Tutkunun yanan ateşleri mi, uzun süreli bir...

Joyce’un İki Babası

0
İrlandalı yazar Colm Tóibín’in yazdığı “The Two Tenors: James Joyce and His Father” (“İki Tenor: James Joyce ve Babası”) başlıklı makalesi, Mad, Bad, Dangerous...

Hesaptan Düşme ve Babaya Ait İşlev

0
Hesaptan düşme, belirli bir unsurun simgesel düzenden (yani dilden) kesin bir reddedilişini içerir. Üstelik sıradan bir unsur değildir bu: Simgesel düzene dayanak oluşturan ve...

Psikanaliz mi? Hâlâ Psikanaliz Var mı?

0
Aşağıda okuyacaklarınız bir esnaf lokantasında yemek sırasında iki kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Soru: Nasıl bir işle uğraşıyorsunuz? Cevap: Psikanalistim. S: Bu mesleğin bittiğini sanıyordum. Kimin, haftada beş...

Hakikatin dil, aldatma ve yanılgıyla ilişkisi

0
Lacan’ın görüşünde hakikat; bilincin, gösterge evreninin, dilin ötesinde bulunur ancak dilin içinde ortaya çıkar. Burada sorun, göstergeler sisteminden, göstergenin göstergeyle olan ilişkisinden, göstergelerin kastettiklerine,...

Hadım Edilme Kaygısının Bilinçdışı Doğası

0
Dönüşüm semptomu (Konversiyon belirtisi)* şeklinde ifade edilmeye mecbur olan fantazileştirilmiş kaygı, “hadım edilme (kastrasyon) kaygısı” denilen dayanılmaz kaygıdır. Histeriğin psişik yaşamı, erkek çocuğun gözlerinde başlayan,...

Ödipal Dedektif Filmlerinde Korkulu Fantazi

0
Polisiye kurgular, (toplumsal) düzen açısından sadece popüler değil, aynı zamanda muhafazakâr bir tür olarak da görülmektedir. Düzenin bozulması -genellikle cinayet biçiminde ortaya çıkar- toplumun...