Hayatın anlamı üzerine

“İnsan dünyaya fırlatılmıştır.” Heidegger’in bu sözünden de anlayacağımız ve hepimizin de bildiği gibi dünyaya gelmek bizim seçimimiz değildir. Ancak bundan sonraki aşamada etkimiz oldukça...

Toplumsal bir aygıt olarak yalan

Günümüz modern toplumlarda yalan büyük bir yere sahiptir. Yalan yalnızca özel alanda değil, aynı zamanda kamusal alanda da sıkça başvurulan bir yol olarak karşımıza...

Berkeley’in Valizi

Hugh Hunter Berkeley’in idealizminin kaynaklarını gözler önüne seriyor. İncelikten yoksun yolculukların yapıldığı bugünlerde, olası bütün ihtiyaçlarınızı çok küçük bir valize sığdırmaya çalışmak size tanıdık gelecektir....

Konfüçyüs’ün Felsefesini Açıklayan 10 Alıntı

Doğu felsefesini ya da Çin tarihini Konfüçyüs'ten bahsetmeden tartışmak mümkün değildir. Yoksulluk içinde büyümüş ve yalnız bir anne tarafından yetiştirilmiş Konfüçyüs tüm zamanların en etkili...

Baruch Spinoza’nın temel problematikleri

Felsefe tarihine şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman, 16. yüzyılda Malebranche’ın; Descartes’in rasyonalizmi ile Augustinus’un mistisizmini uzlaştırma çabası, onun çağdaşlarında ve daha sonraki dönemde de...

Habitus, “sermaye” ve toplumsal sınıflar

Habitus kavramını, kısaca, bir kişinin hangi topluma, kültüre, gruba veya sosyal sınıfa ait olduğunu gösteren ve bakış, duruş, jest ve mimiklerle görünür biçimde bedene...

Öklid dışı geometriler ve Gödel’in eksiklik teoremi

Bu yazı “Matematik Tarihindeki Bazı Krizler” adlı daha genişçe bir yazının ikinci ve son bölümü olarak okuyucuya sunulmaktadır. Yazının ilk kısmını buradan okuyabilirsiniz. Öklid dışı...

Felsefî düşüncenin önündeki engeller

Bütün bir insanlık tarihi düşünüldüğünde “felsefî düşünce”nin nadir rastlanılır bir düşünce pratiği olması, bireylerin ve toplumların kimi zafiyetlerinden ileri gelir. Her ne kadar, bazı...

Filozofça düşün- Filozofların psikoloji araştırması sağlamdır ve psikolojinin diğer alanlarından daha iyi tekrarlanır

Psikolojideki tüm “tekrarlama krizi” konuşmalarının ortasında, nadir iyi bir haber hikayesi vardır. - Yeni bir proje, “deneysel felsefe” veya X-phi olarak bilinen disiplinin bir...

Felsefenin Ruhu İçin Savaş

Düşünmeye sevk eden bu çağımızda en çok düşündüren şey hâlâ düşünmüyor oluşumuzdur. Bu alıntı Heraklitos’tan Nietzsche’ye, daha birçok büyük düşünürün kendi üsluplarıyla ifade ettiği bir...