Komünist Arzu: “Dünyayı kurtarabilecek olanlar ümitsiz vakalardır.”

0
Yesterday’s Tomorrow adlı muazzam eserinde Bini Adamczak, insanın sarsılmaz ve bütünüyle otantik görmekten kaçınamadığı komünist arzuyu; otoriter egemenliği tamamen aşan bir toplum idealinin...

Richard Rorty, “Hakikat ve İlerleme”

0
Hakikat , günlük hayatımızda önemli bir kavramdır. Politikacıların ve medyanın bize söylediklerinin hakikat doğrultusunda olmasını isteriz. İnsanların kendilerine karşı yapılan suçlamalarda, hakikatin esas alınarak...

Düşünbil Dergisi’nden Büyük Felsefe Arşivi

0
Düşünbil Dergisi 15. yılında yayın hayatına devam ederken bugüne kadar yayınlanan sayıları konularına göre arşiv serisi olarak yeniden yayınlayacak. 7 Ağustos 2022'de çıkan arşiv...

“Severance”: Yabancılaşma ve Yeniden Bütünleşmenin Beyhudeliği

0
Apple TV’de yayımlanan bilim kurgu psikodrama dizisi Severance (2022–), Lumon adlı büyük bir şirkette çalışmaya karar veren ve iş anıları ile iş dışı anıları birbirinden...

Edebi Ufuk

0
Ampirizm akımına yönelik realist fenomenolojik tepki, evrenin yapısının, insan bilincinin bazı durumlarda doğal olarak birleşme, bazılarında ise ayrışma eğilimi olduğunu kanıt olarak ileri sürer....

Sanat Politikası: Jacques Rancière ile Bir Söyleşi

0
Aşağıdaki söyleşide, “Aisthesis: Sanatın Estetik Rejiminden Sahneler” adlı kitabın yazarı Jacques Rancière, Anna Wójcikile sanat politikası, demokrasinin anlamı ve sanatın günümüzdeki durumu hakkında konuşuyor....

Kadın Olmak: Simone de Beauvoir’nın Dişiliğin Vücut Bulması Üzerine Görüşleri

0
“Kadın doğulmaz, kadın olunur.” –Simone de Beauvoir Genelde varoluşçular için kişi, herhangi bir şey olarak doğmaz. Olduğumuz her şey, kendimizi hem kendimizin hem de toplumun...

Wittgenstein Bilardo Oynuyor

0
Peter Mullen, Wittgenstein’ın kayıp çalışmasının bir bölümünü yeniden üretti: Bemerkungen Uber Die Grundsätzlichkeit Des Snooker. İngilizce metne editör notu: Ludwig Wittgenstein 1948 yılında 59 yaşındayken...

Hannah Arendt, “Totalitarizmin Kaynakları”

0
“Totaliter rejimlerin çöküşünün ardından politik, sosyal ya da ekonomik sefaleti insana yakışır bir biçimde hafifletmenin imkânsızmış gibi göründüğü her an, totaliter çözümler çok cazip...

Neoliberalizm ve Sosyal Kontrol

0
Neoliberalizm; serbest piyasa kapitalizminin yükselmesine, piyasa değerinin üstünlüğüne ve özelleştirmeye atıfta bulunan kapsayıcı bir terimdir. Neoliberalizm karşıtları, diğer şeylerin yanı sıra bu durumun, işgücünün...