Spinoza’yı kim öldürmeye çalıştı?

Ünlü ölü filozoflar panteonunda, Spinoza kadar yaratıcı edebi uydurmaların konusu olmuş çok az kişi vardır. Spinoza'nın yaşam öyküsündeki ayrıntıların çoğunun saklı olması yüzünden, hayranları...

Friedrich Nietzsche

Hiç kimse, Friedrich Nietzsche’nin sadece gençlik yıllarına bakarak toplum üzerinde bu derece etkili olacağını bilemezdi. 1844 yılında, Almanya’nın kırsal bir kesimi olan Leipzig’in güney-batı...

Ölümü saplantı haline getirmemize rağmen doğumla neden daha fazla ilgilenmiyoruz?

İnsan yaşamı doğumla başlar, ölümle sona erer. Her iki durumda da sonlu varlıklarız: Yaşamımız sonsuz değildir. Bir başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ne...

Platon’un hayatı

Önde gelen Yunan filozoflarından Platon (M.Ö. 428/427 - 348/347) Diyaloglar kitabıyla bilinir ve Atina’nın kuzeyinde kurduğu Akademi’nin, Batı dünyasının geleneksel anlamda ilk üniversitesinin, kurucusu...

Stoacı romalı filozofların öğretileri depresyon konusunda bize yardımcı olabilir

Depresyon günümüzde yükselişte. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen bir çalışma, depresyonun on yıl gibi kısa bir sürede yüzde 20 oranında artış gösterdiği yönünde. Ben bir...

Etikte Nesnelliğin İki Kaynağı

Doğru olanı yapmak istediğimizde bile, yapılacak doğru bir şeyin “hakikaten” var olup olmadığını merak edebiliriz. Yirminci yüzyılın büyük bölümünde, çoğu Anglo-Amerikan filozof bir nevi...

“Felsefe insanlığa hizmet edebilir” düşüncesi ışığında insanî bilimlerin işlevi üzerine bir tartışma

İnsan, akıl sahibi bir varlık olmasının zorunlu koşulu olarak sorgular ve bilmek ister. Sorgulama biçimi, her insanın yetiştiği kültüre göre değişir ve her kültür...

Simone de Beauvoir: Özgürlük ve bağışlama

Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins’i (Le Deuxième Sexe, 1949), Fransa’da büyük bir hayran kitlesine sunulmasından ve tartışmaya açılmasından kısa bir süre sonra, New York...

Sentetik a priori bilginin imkânı üzerine bir inceleme

Immanuel Kant, ilk olarak 1781’de yayınlanan Saf Aklın Eleştirisi’nde ortaya koyduğu felsefesini, daha sonra 1783’te yayınlanan ve bu kitabın daha anlaşılır bir özeti niteliğinde...

Aydınlanma nedir?: Moses Mondelssohn vs. Immanuel Kant

1783 yılında Berlinische Monatsschrift dergisinde Johann Friedrich Zöllner’in evlilik törenlerinin resmiyetine dair bir makalesi yayınlanır. Makale sıradan bir meseleye göndermede bulunurken dipnotta şöyle bir...