Koronavirüs ile Hümanizmin Yükselişi ve Düşüşü

0
Kara Ölüm’ün (Kara Veba) hümanizm çağının doğmasına yardım ettiği herkesin bildiği bir gerçek. Veba, ölümü hep var olan bir gerçek haline getirerek kilisenin ve...

Kavramlara göre sıralanmış 200 felsefi ve teolojik film listesi

0
Aşağıda felsefi ve teoloji konularına göre sıralanmış 200 filmi keyifle izleyeceğinizden eminiz.  HAYATIN ANLAMI Fight Club (1999) Gates of Heaven (1778)  Ghost World (2001) Leaving Las Vegas (1995) Monty Python’s...

Koronavirüs siyaseti askıya almadı: Gücün doğasını ortaya çıkardı

0
Tecrit altındayken, siyasetin özünün hala Hobbes’un ifade ettiği gibi olduğunu görebiliriz: "Bazı insanlar başkalarına ne yapmaları gerektiğini söyler." Bu bir savaş deyip duruyoruz. Gerçekten öyle...

Düşünmeyi düşünmek çocukların öğrenmesine yardımcı oluyor. Peki eleştirel düşünmeyi nasıl öğretebiliriz?

0
Çok az insan, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmesinin ne kadar değerli olduğundan şüphe etmektedir. 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anketin sonuçları gösteriyor ki...

Pascal: Akıl, kalbin nedenlerine yabancıdır!

0
Blaise Pascal (1623-1662), bir fizikçi, matematikçi, geometrici, hesap makinesi tasarımcısı, tartışmacı ve bir Hıristiyan apolojistiydi, peki bir filozof muydu? Filozof teriminin o dönem üzerindeki...

Düşünme Sürecinde Metafor ve Metonimi

0
1900 yılında rüyalar üzerine yaptığı çalışmaları yayınlanan Freud, insanların gerçekte nasıl düşündüğünü anlamamız açısından devrim sayılabilecek olguları gözler önüne serdi. Düşlerin tuhaflığı, bardırdıkları çarpıtmalar...

Lacan ve Pre-Sokratikler

0
Lacan’a felsefi açıdan yaklaşmak her zaman tehlikeli olmuştur. Kendisi bir anti-filozoftur ve kimse bu adlandırmayı hafife alma hakkına sahip değildir. Lacan’ı Pre-Sokratiklerle ilişkilendirmek hala daha...

Saygın bir yazar Jean-Paul Sartre

0
Jean-Paul Sartre, 21 Haziran 1905’te Anne-Marie ve Jean-Baptiste Satre çiftinin tek çocuğu olarak Paris’te dünyaya geldi. Ebeveynlerinin ikisi de seçkin ailelerden geliyordu. Baba tarafından...

Lacan ve Anti-Felsefe 3

0
Bu kitap* Alan Badiou’nun, Heraklitos’tan bu yana Batı felsefesini gölgeleyen “anti-filozoflar” tarihi kuşağının en yenisi -belki de sonuncusu- saydığı psikanalist Jacques Lacan üzerine verdiği...

Kierkegaardcıların Kesişmesi

0
Üniversite yöneticileri, bu organik büyümelerin parçalanmış kalıntıları arasında, yeni bir nakit mahsulü olmasını umdukları –buna Köle Sanatlar Akademisi dememe izin verin– şeyi ekerken finansal...