Başarısız Aydınlanma

0
Michael Bentley, Jonathan Israel’in Başarısız Aydınlanma (1) kitabını inceliyor. Ve dördüncü kısım… Jonathan Israel’in Aydınlanma tarihini yeniden yazma girişiminin ilk üç kısmı neredeyse 3000 sayfaya...

Yapay Zekâda Yanlılık

0
Yapay zekâda yanlılık derin öğrenme sürecinin birçok aşamasında ortaya çıkabiliyor; bilgisayar bilimindeki mevcut uygulamalar ise nedenini henüz saptayabilecek düzeyde değil. Son birkaç ay içerisinde, yapay...

Frantz Fanon: Irkçılık Karşıtı Edebiyat

0
Black Lives Matter hareketi, Trayvon Martin’i vurarak öldüren George Zimmerman’ın 2013’teki beraat kararından sonra ortaya çıkmıştır. Bu hareket 2014’te Ferguson, Missouri’de 18 yaşındaki Michael...

Aydınlanma Çağı’nın 3 Kadın Filozofu

0
1949’da yayınlanan İkinci Cins adlı kitabında “bu dünya hep erkeklere aitti” diye yazmıştı Simone de Beauvoir. Aynısı, maalesef ki Batı felsefesi düzeni ve akademik...

Antik Yunanlılar Yanlış Bilgilendirmeyle Nasıl Başa Çıkabiliyorlardı?

0
Sofistler, pratik doğruluğa ulaşmak için retorik ve tartışmayı kullanırlardı. Sofistler pratik doğruluğa retorikle varmayı mutlak Hakikate (Sofya) (1) varmaya yeğlerlerdi. Teknikleri Aristo, Platon ve...

Felsefe Neden Maceracı Zihinler İçin Mükemmel Bir Seyahat Arkadaşıdır

0
2019’da, dünya çapında tamı tamına 1,4 milyar uluslararası turist akışı olduğu saptanmıştır. Dünya nüfusunun da 7,7 milyar olduğunu düşünürsek, birçoğumuzun yerinde duramadığını söyleyebiliriz. Dünya...

Felsefe ve Şiirin Bitmeyen Kavgası

0
Maximilian de Gaynesford, şiir ve felsefe arasındaki uçuruma köprü kurmak üzerine Analitik filozoflar, şimdi okuyacağınız otobiyografi kesitinde herhangi bir nahoşluk sezmeyebilir: Kendi kulağına hoş gelen satırları...

Evet, Özgür İrade Var!

0
İnanmıyorsanız Schopenhauer’a sorun Hiç yoksa 18. yüzyıldaki Aydınlanma çağından beri insan varlığına dair en temel sorulardan biri, özgür iradeye sahip olup olmadığımızdır. 20. yy’da kimileri...

Bir Kölenin Özgürleşmesi: Epiktetos

0
Felsefesinde pratik bilgeliğin üzerinde duran Epiktetos, MS 50-138 civarında yaşamış, son dönem Stoacı bir filozoftur. Felsefesinde “iyi hayat nedir?” sorusunun cevabını arar. Nero’nun korumalarından...

Bir Temel Ararken Felsefeden Yararlanmak Mümkün mü?

0
Bu dizideki ilk yazıda bir harita çizmenin, belirli bir yerde yolumuzu bulabilmek adına sahip olduğumuz bilgileri açığa kavuşturduğu gibi, felsefenin de pratik veya sezgisel...