“Felsefe insanlığa hizmet edebilir” düşüncesi ışığında insanî bilimlerin işlevi üzerine bir tartışma

İnsan, akıl sahibi bir varlık olmasının zorunlu koşulu olarak sorgular ve bilmek ister. Sorgulama biçimi, her insanın yetiştiği kültüre göre değişir ve her kültür...

Simone de Beauvoir: Özgürlük ve bağışlama

Simone de Beauvoir’ın İkinci Cins’i (Le Deuxième Sexe, 1949), Fransa’da büyük bir hayran kitlesine sunulmasından ve tartışmaya açılmasından kısa bir süre sonra, New York...

Sentetik a priori bilginin imkânı üzerine bir inceleme

Immanuel Kant, ilk olarak 1781’de yayınlanan Saf Aklın Eleştirisi’nde ortaya koyduğu felsefesini, daha sonra 1783’te yayınlanan ve bu kitabın daha anlaşılır bir özeti niteliğinde...

Aydınlanma nedir?: Moses Mondelssohn vs. Immanuel Kant

1783 yılında Berlinische Monatsschrift dergisinde Johann Friedrich Zöllner’in evlilik törenlerinin resmiyetine dair bir makalesi yayınlanır. Makale sıradan bir meseleye göndermede bulunurken dipnotta şöyle bir...

Doğa bilimleri ve beşeri bilimler arasındaki kurban: Psikoloji

İki disiplin arasındaki savaşın son kazazedesi Kant mı? Medical News Today’de yayımlanan “Psikoloji'ye karşı felsefe: Güzellik, düşünce gerektirir” adlı makalede şöyle diyor: “18. yüzyılda filozof...

Zihin ve beyin aynı şeyler değil

Almanya’nın en genç felsefe profesörlerinden biri olup tam 16 dilde dersler veren Markus Gabriel, metafiziği gereksiz buluyor ve zihin felsefesinin biraz toparlanması gerektiğini belirtiyor....

Kartezyen şüphe ve transandantal epokhe üzerine

Giriş: Descartes, Kartezyen şüphe yöntemini kullanarak kendinden önceki filozoflardan ayrılmış ve yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Birinci meditasyonda kuşku duyulabilecek şeyler hakkında konuşurken her...

Bilgi türü olarak ideoloji

İdeoloji gündelik söylemlerde oldukça fazla kullanılan kavramlardan biridir. Bilimsel olanın karşısında taraflı bir bilgi olarak kullanılan “ideoloji”nin söylemsel olarak kötü bir anlam taşıdığı gözlemlenmektedir. Her...
meyerspartners

Helen Pluckrose’dan hareketle postmodernizm tartışması

Modernite, insanın her bakımdan geleneksel yapıdan gelen sınırlarını aştığı, pasif halden etkin bir hale geçtiği, aydınlanma ile başlayan bir dönemdir. Bu dönemde, akıl odaklı...

Nietzsche’de şiddet

Şiddet hakkında okuyup yazmanın içerdiği birtakım zorluklar var. Her şeyden önce şiddeti tanımlamak, sınırlarını çizmek oldukça zor. Bir şeyin şiddet olarak kabul edilmesi için...