Paylaş

Düşünbil Dergisi 15. yılında yayın hayatına devam ederken bugüne kadar yayınlanan sayıları konularına göre arşiv serisi olarak yeniden yayınlayacak. 7 Ağustos 2022’de çıkan arşiv serisinin ilk cildinin dosya konusu Marksizm ve Psikanaliz oldu. Gerek Düşünbil gerek Libido dergisinde yayınlanan Marksizm ve Psikanaliz konularını içeren ilk sayıya D&R mağazalarında ve ayrıca www.dusunbilkitap.com adresinden ulaşılabilir. Derginin çeviri editörlüğünü Onur Demir, son okumasını ve düzeltmesini Cemre Yılmaz, editörlüğünü ise Olcay Yılmaz üstlendi. Arşiv serisinin ilk cildinde Olcay Yılmaz şunları kaleme aldı:

“İlk cildimiz, özel sayılarla dikkat çekmeye çalıştığımız Marksizm ve Psikanaliz konusu üzerine oldu. Bu sayıda Freud ve Marx’ın kuramlarının yanı sıra psikanalizin teori ve pratiği üzerine Sovyetler Birliğinde yapılan çalışmalara da yer vermeye çalıştık. Bu sayıda hem Freud, Marx, Troçki, Fromm, Reich, Marcuse ve birçok kuramcının fikirleri tartışıldı hem de mektuplaşmalar ve karşılaştırmalar ile konu derinlemesine irdelendi. Elbette tartışmalar özellikle Marksist yazarlar tarafından yapıldı ve biz bu tartışmayı birebir okuyucuya aktarmakla yetindik.

Freud’un birey odaklı fikirleri ile Marx’ın toplum odaklı fikirleri bazı yazar ve düşünürlerin dikkatini çekmiştir. İkisi de ateist, ikisinin de üzerine çalıştığı konu insan ve ikisinin de etkilediği milyonlarca insan var. Elbette ki iki farklı bakış açısına sahip bu düşün insanlarının kuramları karşılaştırılacak ve eleştirilecektir. Toplumun ve bireyin değişmesi ve gelişmesini bir ipe benzetirsek Freud bu ipin bir ucundan Marx ise diğer ucundan tutmuştur. Ama asıl önemli olan fikirlerin özgürce tartışılmasıdır. Biz de bu sayıda farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirmeye ve farklı düşüncelerden yeni düşünceler üretilmesine olanak tanımak istedik.”

Dergide öncelikli olarak Karl Marx ve Sigmund Freud’un kuramlarına yer verilirken; Erich Fromm, Wilhelm Reich ve Herbert Marcuse’un da çalışmalarına yer verilmiştir. 

Düşünbil Arşiv çalışmaları sırasıyla Nietzsche, Sartre, Heidegger, Lacan ve diğer filozoflar ile devam edecek. Kısıtlı sayıda ve kısıtlı zamanda dağıtımda olacak bu arşiv sayılarını kaçırmayın.

©® Düşünbil (2022)


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com