Şiddet, Sanat ve Kültür Krizi

Sanat ile siyaseti birbirine bağlayan ortak unsur, ikisinin de kamusal dünyanın olgusu olmasıdır. Sanatçı ve eylem adamı arasındaki çatışmaya aracılık eden şey cultura animidir, yani eğitimli ve yetiştirilmiş bir...