Antik yunandan Frege’ye anlamın kısa tarihi

Dilsel anlamın doğasına dair soruların başlangıcı olarak Platon’un Cratylus diyaloğu gösterilebilir. Burada temel konu kelimelerle onların işaret ettikleri şeyler arasındaki ilişkinin yapısıdır. Mesela “ağaç” kelimesiyle ağaç nesnesi arasındaki ilişki...