Аntigone’nin Etiği

Hiçbir şey, Sofokles’in sanatının sadeliği altında yatan gerçek karmaşayı, Antigone etiğinden daha çarpıcı gösteremez. Oyunda verilmek istenen mesaj, siyasi otoritenin koyduğu yasa ile vicdan yasası arasındaki veya başka bir...

Modern Hikaye Anlatımı ve Film Mitleri

‘Mitler ve Efsaneler’, filmlerde tasvir edildiği gibi kahramanca eylemler, epik yolculuklar ve kutsal hikayeler dünyasını över ve bu hikayelerin var oluşumuzun gizemlerini ve mucizelerini sunduğu iç dünyasını araştırır. Şimdi,...