Bir kaygılı ile bir kaçıngan

Kadın-erkek ilişkilerinin büyük bir çoğunluğu, taraflardan birinin “kaygılı” bir diğerinin ise “kaçınmacı” olduğu bir ortamda yaşanıyor. Yani bir taraf sorun tespit ettiğinde kaçma eğiliminde olurken diğer taraf saldırıya geçmeyi...