Tarihsel sosyalleşme

Sosyalleşme; tanım olarak kişinin yaşadığı toplumdaki değer, davranış ve normları algılama sürecidir. Bu süreç doğumla birlikte başlar; ilk olarak aile düzeyinde bir sosyalleşme ve çevresine uyum sağlama süreci geçiren...