Friedrich Nietzsche’de rüya

Friedrich Nietzsche (1844-1900) “İnsanca Pek İnsanca“ adlı kitabının ilk bölümü olan “İlk ve Son Şeylere Dair“in 4, 12 ve 13. pasajında rüya konusunu ele almıştır. 1886 yılında kitap için yazdığı...

“İşkencenin amacı işkencedir”

“İşkencenin amacı işkencedir”. George Orwell’ın 1984’te belirttiği gibi, işkence, amaca yönelik bir araç değildir, amacın kendisidir. Daha önce de söylediğim gibi, bir mahkûmdan güvenilir bilgi almak amacıyla kullanılan işkencenin...