Memleketten aydın manzaraları -I-

Üretim toplumundan tüketim toplumuna geçiş, başlı başına insanın, yani bireyin de alışkanlıklarını değiştirmiştir. Kapitalizmin fikir babaları, markalar yaratmışlardır. Bu markalar, kişilerden ve hatta olaylardan öte, zaman ötesi kurumlar olarak...

Noam Chomsky’nin zihin ve dil kuramı

Zihin, tüm metafizik soruların cevabını kendinde içkin olarak barındıran, bir numendir. İnsan zihni metafizik problemlerin çözümünü bulamasa bile, önemli olan problemin varoluşu olduğundan, her türlü aşkın meseleyi ele alacak,...