İslam Felsefesinde Musiki

Yunan felsefe geleneğinden gelen fikirleri kullanan ilk Müslüman fikir insanı olarak önemine rağmen Kindî hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Yaşadığı zamanı (MS 9. yüzyıl), bir sahabenin soyundan geldiğini...