İnancın Temeli

Joshua Dipaolo ve Robert Simpson:  İnançlarımızın temeli ve endoktrinasyon sorunu İnsanlar bazen başkalarının inançlarını eğer farklı yetiştirilselerdi aksine inanacaklarını iddia ederek eleştirirler. “Tanrıya inanıyorsun çünkü Hristiyan bir ailede büyüdün”...