Hermeneutik döngü ve metinlerarasılık

Felsefe, Antik Çağ’ın “diyalog” üzerine inşâ edilmiş geleneği dışarıda bırakıldığında (ki en başta konuşma hâlinde olan bu diyaloglar daha sonra metinlere dönüşmüştür, Sokrates diyaloglarlarında olduğu üzere), “metin” üzerinden yapılan...