İnsan Onurunun Tarihi

Remby Debes’in onur kavramının çelişkili ve karmaşık kökenleri ile ilgili çalışmasına dayanmaktadır. Batı toplumunda, insan onuru fikri oldukça değerlidir. Tüm insanların eşit olarak paylaştığı, doğuştan var olan ve sonradan...