Diyalog içinde diyalog

Sağlıklı bir iletişim ortamının gerçekleşebilmesi için karşılıklı bir diyalog ortamının da oluşması gerekir. Karşılıklılık ilkesi de denilebilecek bu durum için öncelikli olarak; iletişimi gerçekleştirecek özneler, bir iletişim konusu ve...