Yahudilikte Ölüm Korkusu

Princeton Üniversitesi’nde akademisyen olan Moulie Vidas ile Musevilikte fanilik ve hayatı kucaklamak üzerine yapılan bir sohbet. Bu röportaj, çeşitli dinlere mensup din âlimleri ve bir ateist ile ölüm üzerine...