‘The Kid’in Ardındaki

The Kid, 1921, Charlie Chaplin’in en güzel filmlerinden biri. Üstelik taşıdığı anlam itibari ile baktığımızda çocukluk ve babalık ilişkisini çok iyi anlatan felsefi bir film. Bu film düşünürlere baba/oğul...

Komedinin altın çağı

İlk dönem sessiz komedilerin tiz kahkahalarına ve vücut dilinden ilham alan anarşist doğasına ne oldu? Film eleştirmeni Thomas Wartenberg, komedi filminin kahkahadan romantizme geçişinin izini sürüyor. “Komedinin Altın Çağı”...