Sanı ve Gerçek

Platon’a göre, sanı bilgisi, gerçek bir bilgi değildir… Bilginin kaynağı ile ilgili tartışmalar çok eskiden beri sürüp gitmektedir. Bilgi felsefesinin ilk başladığı Eski Yunan’dan beri bu tartışma vardır. Felsefenin,...