Memleketten aydın manzaraları -2-

Orta Çağ Avrupa’sında aydınlar, Katolik kilisenin zulmünden kaçmak için Vatikan içinde gizli yapılar inşa edip, oralarda teşkilatlanmışlardır. Bilim yapmak, büyü yapmaktan beter sayılmış, bu insanlar acımasızca öldürülmüştür. Oysaki onlara...

Thomas Aquinas’ın bilgi görüşü

Bilginin kaynağının ne olduğu felsefenin ilk ortaya çıktığı dönemden beri düşünürlerin en sık üzerinde durduğu konudur. Hatta bilginin kaynağına ilişkin düşünce beyan etmemiş düşünür yoktur bile diyebiliriz. Aristoteles deneyim...