Descartes’ın Hayatı

Görsel: Renaud Vigourt Rene Descartes 1596-1650 yıllarında yaşamış olan Fransız filozof ve matematikçidir. Descartes, Aristotelesçi felsefenin Orta çağ skolastik geleneklerinin kabul gören bilgeliğine başarılı bir şekilde meydan okuduğu için...

Mantığın sürekli evrimi

Mantık derin bir konudur; felsefe, matematik ve bilgisayar bilimi alanındaki birçok çalışmanın merkezindedir. Genel bir ifadeyle, neyin [sonuçların] neyden [öncüllerden] çıkarıldığının – mantıksal sonuç – bilimidir. Şu şekilde olduğu...

Bilinci anlamanın kıyısında

Son yirmi yılda, filozofların bilinçle neyi kastettiklerinin hala gizemini koruduğunu itiraf etmeliyim. Benim düşünce kategorim ile onlarınki arasında bir uyuşmazlık var gibi görünüyor. Mary Midgley’nin yakın zamanda yayımlanmış olan...