Foucault, doğruluk ve Tanrı’nın ölümü

Michel Foucault nihilist miydi? Dominika Partyga; nihilizmin Foucault’nun modern hümanizm eleştirisini, Nietzsche’nin düşüncesi ile olan ilişkisini ve modern dünyada doğru ve doğrulamanın yeni biçimlerini açma olasılıklarını nasıl şekillendirdiğini ortaya...