philosophers
Paylaş

Socrates’ten Platon’a, Aristoteles’ten Descartes’e 18 filozofa göre felsefenin tanımı bu listede.

1. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.

Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir.
Socrates (Ölüm: M.Ö 399)

2. Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır.

Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır.
Platon (M.Ö 427-347)

3. Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.

Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir.
Karl Jaspers (1883-1969)

4. İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
Aristoteles (M.Ö 384-322)

5. Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir.

Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir.
Epikuros (M.Ö 341-270)

6. Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.

Felsefe bir bilimdir ve geometrik yöntemi metafiziğe uygulamak gerekir, felsefeyi kesin bir bilim yapmak için.
Descartes (1596-1650)

7. Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.

 

Felsefe tanrıyı bilmektir ve gerçek felsefeyle, gerçek din özdeştir.

Augustinus (354-430)

8. İnanılanı anlamaya çalışmaktır.

İnanılanı anlamaya çalışmaktır.
Anselmus (1033-1109)

9. Felsefe yapmak doğru düşünmektir.

Felsefe yapmak doğru düşünmektir.
Thomas Hobbes (1588-1679)

10. İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.

İnanılanın inanılmaya değer olup olmadığını araştırmaktır.
Pierre Abélard (1079-1142)

11. Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir.

Deney ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerinde düşünmektir.
Francis Bacon (1561-1626)

12. Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir.

Felsefe, genelleştirilmiş bir matematiktir.
Baruch Spinoza (1632-1677)

13. İnsan zihninin mahiyetini incelemektir.

İnsan zihninin mahiyetini incelemektir.
David Hume (1711-1776)

14. Felsefe duyumların bilgisidir.

Felsefe duyumların bilgisidir.
Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)

15. Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir.

Gerçekte doğru olanı algılamaktır. Felsefe göklerden yere inerek, beş duyuyla kavranan konularla ilgilenmelidir.
Gottfried Leibniz (1646-1716)

16. Bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.

Bütün düşüncelerimizin duyumlarımız ile gerçek alemden geldiğini kanıtlamaktır.
John Locke (1632-1704)

17. Tanrıdır konusu, tanrının kanıtlanmasıdır.

Tanrıdır konusu, tanrının kanıtlanmasıdır.
Thomas Aquinas (1225-1274)

18. Eleştiridir.

Eleştiridir.
Tommaso Campanella (1568-1639)

Kaynak: onedio

Yayınladığımız alıntı yazılarda yanlış ya da güncel olmayan bilgiler, imla hataları veya anlam bozuklukları bulunması durumunda bundan Düşünbil Dergisi sorumlu değildir.


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com