Paylaş

Dostlarımız yanımızdadır, fakat yandaşımız değildir. Dost göze sezdirmeden gözyaşı silen, kalbe hissettirmeden seven, kulağa duyurmadan söyleyendir. Dostsuz dünya malı bir hiç, dostsuz söz meclissizdir.

Dostlar övmede cimri, yandaşlar pohpohlamada cömerttir. Dostlar acı duyarak kaybetmeyi, pohpohlayarak kazanmaya yeğlerler. Bir dostu kaybetmek on dostluk ihtiyacı diriltir, bir dostu pohpohlamak yüz dostluğu öldürür. Bir dost bulmak için bir pohpohçu yandaş çok, yüz dost azdır.

Dostlar acı verir, çünkü acılar ders verir. Dost yarası yaraların en derinidir. Dostlar yıldızlara benzer, karanlık çökünce ilk onlar görünür. Dostlar karanlık günlerimize davetsiz gelenlerdir. Yandaşlar şanlı vaktimizde yanımızda olanlar, dostlar gamlı vaktimizde elimizden tutanlardır.

Dostluk erdem ve gönül işidir, dost erdemli kişidir. Dostun davası dost, yandaşın davası posttur. Erdemli dost hayatı zorlaştırır, hilebaz yandaş kolaylaştırır. Dostlar başkalarına zarar vermezler, onları aşağı çekmezler. Başkalarını aşağı çekerek bizi hiç yükseltmezler. Yandaşlar insanları bölüp post kaparlar, dostlar birleştirip yara sararlar.

Dostlar sever, yandaşlar sever gibi görünür. Yandaşlar başkalarına kızdıkları için peşimize takılanlar, davamıza inanmadıkları halde kendilerini inandıranlardır. Gemimize binenler, her daim borumuzu çalanlardır. Sinsiliklerini saklayan, çekememezliklerini gizleyip eğretiliği savunanlardır. Gizli saklı bilmeyen, her şeyi ayyuka çıkaranlardır. Övgümüzü yaparken onurumuzu zedeleyen, herkesi kendilerine hasım görerek hasımlarımızı çoğaltanlardır.

Yandaşlar dostları sevmezler, onları hiç çekemezler. İstediklerini elde edince kalır size yalnızlık ve keder. Dostlar yalındır, açık sözlüdür, yandaşlar bilge geçinen kurnaz. Bana mı sorarsınız ne yapar bu kurnazlar? Dostları hiç çekemez, sinsiliğe kayarlar. Çıkarları için söylerler, söylenmiş gibi yayarlar. Ne yapar mı dersiniz, bu durumda dostlar? Özveriye katlanırlar, yenilir ve alt olurlar. Sizin için yenilir, yendirirler sonra sizi.

Dostlar öç alırlar. Alırlar ama nasıl alırlar? Soyludurlar onlar hep, önceden söyleyerek alırlar. Vermek için değil zarar, pişman etmek için alırlar. Değildir böyle yandaşlar, zarar vermek için öç alırlar. En derin zararı verirler, hep kendileri haklı kalırlar. Dostlar dostlarla işbirliği, yandaşlar kurnazlarla yaparlar. Kurnazlar geçinir bilge, dostlar bildiğinden sakınan bilge.

Dostlar hep açık sözlüdür, yandaşlar açılmaya hazır sözlü. Buldular mı fırsatı, düzerler size övgü. Aynanın arkasına geçerler, dev aynasını size tutarlar. Duymak istediğinizi söylerler, gerçeği kendilerine saklarlar. Kurnaz yandaş doludur gerçek, hakikat sadece dost ve dostluk.

Gelelim kurumlara. Kurumlar pohpohçu yandaş doludur. Ne mi sever yöneticiler? Kanatlanarak uçmayı ve kuyruğu uzatmayı. Ne mi sever yandaşlar? Yönetici uçurmayı. Ne mi olur sonunda? Uzayıverirken kuyruk, kısalıverir birden kanat.

Dostun zamanı yok, yandaşın çoktur. Dostlar bizi hatırlasın…

Esinlenilen kaynaklar:

BACON, F. Denemeler. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998. Çeviren: Akşit Göktürk.

HÜSMÜLLÜ, Ö. F. (2010). Dostluk Üzerine Aforizmalar. http://izedebiyat.com/yazi.asp?id=85368

Dostluk Sözleri https://www.incesoz.com/dostluk-sozleri/

Yazar: Kerim Edinsel

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.
Düşünbil Portal’da yayınlanan tüm özgün yazıların içeriğinden yazarları sorumludur. 


Paylaş

Kerim Edinsel

1969 yılında Etibank burslusu olarak yükseköğrenim için Almanya’ya giden Kerim Edinsel, Berlin Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Kimya Mühendisliği öğrenimini tamamladı, daha sonra farklı sosyal bilim alanlarında eğitim aldı, değişik proje ve kurumlarda çalıştı ve aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde sosyoloji, psikoloji ve pedagojinin kesiştiği bir alanda doktora yaptı. Uzun süreli yurtdışı çalışmalarından sonra Türkiye’ye dönen Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Kerim Edinsel, 1996-2018 dönemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Değişik ulusal ve uluslararası kitap ve makale yayınları, sanat yazıları, öykü ve şiirleri bulunan Kerim Edinsel, insanın toplumsal koşullar içindeki serüvenine; kendini hissetme ve ifade etme biçimlerine, sonuçta insan bilimleri ve sosyal bilimlerin hemen hemen her alanına ilgi duymaktadır.