Evet, Özgür İrade Var!

İnanmıyorsanız Schopenhauer’a sorun Hiç yoksa 18. yüzyıldaki Aydınlanma çağından beri insan varlığına dair en temel sorulardan biri, özgür iradeye sahip olup olmadığımızdır. 20. yy’da kimileri sinirbilimin bu soruya bir...

Arthur Schopenhauer: İlk Avrupalı Budist

Bilim ve teknolojideki çarpıcı ilerlemeyle birlikte, 19. yüzyıl iyimserliğin yüzyılıydı. Hegel’in, Batı’nın tarihini Bildungsroman, insan ilişkilerindeki “mantığın” farkına varılması, olarak sunuşu zamanın ruhunu yakaladı. Oysa Schopenhauer, – kendisinin kötümser...

Hitler’in filozofları

Yvonne Sherratt, Almanya’nın büyük akıllarının nasıl Üçüncü Reich’in(1) coşkulu destekçisi haline geldiklerini açıklıyor. Dünya, 70 yıl boyunca Nazi dehşeti ve Holokost’un acımasızlığının etkisinden kurtulamadı. Hitler’in Berlin’de bir sığınakta ölümünden...