• 10 Kasım 2022
  • Düşünbil Portal

Dasein ve Sanatlar

Martin Heidegger, felsefeye yeni bir insanlık tanımı kazandırdı. Artık insanlık, mesela Kartezyen düşüncede olduğu gibi fiziksel dünyadan ayrık, zihin açısından tanımlanmak yerine dünya-içinde-varlık olarak tanımlanmıştır. Heidegger, “varlık”ı insanlığın özü...
  • 31 Ocak 2021
  • Düşünbil Portal

Heidegger: Aşırı Sağın Merkezi Ama Neden?

Heidegger’in felsefesi aşırı sağın bölgesel çevreciliği, halkçılığı ve kültürel ırkçılığına meşruluk kazandırmıştır. 28 Mayıs 2020 tarihinde Almanya’nın aşırı sağ partisi olan Almanya için Alternatif’in Thuringia (1) eyaletindeki lideri olan...

Lacan ve Yapay Zekâ

Burada, Lacan’ın felsefi ve psikanalitik projesiyle modern yapay zekanın hedefleri arasındaki kışkırtıcı ilişkiyi biraz daha belirginleştirmek istiyorum. “Deneyimlenecek öznel bir bileşen neden var?” sorusuyla açıklanabilen bilincin “zor problemi” ile...
  • 18 Aralık 2017
  • Düşünbil Portal

Egzistansiyalizm: “insan olması gereken şeydir”

Aydınlanma Felsefesi’nin hemen ardından, on dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa topraklarında yeni bir felsefî akımın ayak izlerine rastlandı: Egzistansiyalizm ya da Türkçe ifadesiyle varoluşçuluk. Tanrıegemen Skolastik Çağ’dan sonra “akılegemen” Aydınlanma...