Zaman İllüzyonu

Andrew Jaffe, Carlo Rovelli’nin fiziğin zaman algımızı yeniden tanımladığına dair çalışmasını irdeliyor. Teorik Fizikçi Carlo Rovelli’ye göre zaman bir illüzyondur: zamanın akışına dair sahip olduğumuz saf algı fiziksel gerçeklikten...

Hayatı Neden Boş ve Anlamsız Buluruz

Dünyanın, ekonomik refaha ulaşmış, modern tıbba ve en gelişmiş teknolojik araçlarına sahip bölgelerinde yaşama şansına sahip olanlarımız, çoğu kez, küçük sıkıntılarımızdan dolayı şikayet ettiğimizde birbirimizi teselli ederiz. Uğrunda mücadele...

Tarihsel sosyalleşme

Sosyalleşme; tanım olarak kişinin yaşadığı toplumdaki değer, davranış ve normları algılama sürecidir. Bu süreç doğumla birlikte başlar; ilk olarak aile düzeyinde bir sosyalleşme ve çevresine uyum sağlama süreci geçiren...