Davranışsal iktisat

Giriş Daha önceki portal yazımda iktisadın bağımsız bir bilim olarak var olma çabasının Adam Smith ile başladığını ve iktisadın bağımsız bir bilim olma çabasını yazmıştım. Özellikle marjinal iktisat anlayışıyla...
  • 10 Eylül 2018
  • Düşünbil Portal

İktisat, psikoloji ve insan

Günümüzde iktisadın anlaşılması, açıklanması ve örneklenmesi için çoğu zaman matematik ve dolayısıyla matematiksel modellemeler kullanılmaktadır. Bu modellemelerce belirlenmiş kalıplarla açıklanan teorilere göre insan ‘rasyonel’ bir varlık olarak kurgulanmıştır ve...
  • 14 Ağustos 2018
  • Düşünbil Portal

İktisat üzerine

İktisat bilimi üzerine yapılan tartışmalar uzun bir geçmişe sahiptir. Tanımı birçok kişiye göre değişmekte ve ekonomi ile çoğu zaman aynı manada kullanılmaktadır. Matthew Bishop’a göre ekonomi ya da iktisat,...
  • 7 Haziran 2018
  • Düşünbil Portal

Bernard de Mandeville’in arıların fablı

“Bireysel kötülükler toplumsal menfaatleri yaratır” Bernard de Mandeville 1670-1733 yılları arasında yaşamış, ahlak ve siyaset felsefesi alanlarında çalışmış Hollandalı düşünürdür. Çalışmalarında özellikle toplum ve birey ilişkisi hakkında orijinal fikirler...
  • 3 Mayıs 2018
  • Düşünbil Portal

Alman bilim insanlarının Darülfünun’a katkıları

1933 yılında yapılan üniversite reformu ile yapılandırma sürecinde olan yükseköğretim kurumlarının modernleştirilmesi amaçlanmaktaydı. Uluslararası statüye gelmesi amaçlanan üniversiteler için köklü değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmişti. Birçok konuda eksikleri bulunan...