Bir iktisatçının gözünden: Öznel iyi oluş ve yaşam kalitesi

0
Öznel refah, bireylerin yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerinin bir göstergesidir ve bireylerin bilişsel kararlarını içeren pozitif ve negatif durumlardan oluşmaktadır. Öznel iyi oluş kavramı, duygusal bileşen ve...

Bir iktisatçının gözünden: Mutluluğun anlamı ve analizi

0
Düşün dünyasının tanımlanması en zor kavramlarından biri olan mutluluk çoğu zaman öznel iyi oluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavramlara dair çok uzun süredir yapılagelen bu...

Kümelenme teorisi: Oto tamircileri çarşısı

0
Neden aynı ürün veya hizmeti üreten birden çok işletme aynı coğrafi alanı paylaşarak ekonomik etkinliklerini sürdürmeyi tercih eder? 1990’dan itibaren ekonomiye dair çalışmaların yoğunlaştığı kümelenme...

Veblen’in kurumsal evrim teorisinin iktisat sosyolojisine katkısı (II)

0
Kurumcu evrim teorisi: alışkanlık, içgüdü ve kurum Evrim zaman içinde meydana gelen küçük ama sürekli olan değişimlerdir. Biyoloji açısından ise evrim, türlerin zaman içinde değiştiği...

Veblen’in kurumsal evrim teorisinin iktisat sosyolojisine katkısı (I)

0
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan kurumsal iktisadın en önemli temsilcisi ve kurumsal iktisat okulunun kurucusu olan Thorstein Bunde Veblen’in Ortodoks iktisadı eleştirileri iktisadi düşün...

İktisadi bir soru ve özgün yanıtı

0
“Gösterişçi tüketim” iktisat biliminde en çok ilgi gören olgulardan biridir. Tüketiciler satın aldıkları yüksek fiyatlı mallarla hayal ettikleri sosyal statülere ve prestije sahip olduklarını...