• 7 Temmuz 2016
  • Düşünbil Portal

Sokrates ve Kierkegaard’da öznellik

Diğer birçok önemli filozof gibi Kierkegaard da Sokrates’in argümanlarına dikkate değer bir ilgi göstermiştir. İşin doğrusu, kendisinin Sokrates’i bir rol model olarak gördüğü, ondan ilham aldığı ve çok şey...