• 10 Kasım 2017
  • Düşünbil Portal

İlkçağdan aydınlanma dönemine materyalizm (II)

Buraya kadar daha çok İlkçağ düşünürleri üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi ileriki dönem düşünürlerden La Mettrie’nin materyalist fikirlerini inceleyerek konuya devam edelim. 18. yüzyıla gelindiğinde, materyalizmin antik dönem düşüncelerinden çok...