• 8 Nisan 2021
  • Düşünbil Portal

Hannah Arendt ve Kötülüğün Sıradanlığı

Kötülüğün Sıradanlığı tezi tartışma başlatan bir kıvılcım niteliğindedir. Biri kötü olmadan kötülük yapabilir mi? Filozof Hannah Arendt, 1961 yılında The New Yorker’da, Nazilerin Nihai Çözümünü (1) desteklemek için milyonlarca...
  • 20 Eylül 2020
  • Düşünbil Portal

Felsefenin Irkla Derdi Ne?

Filozof Aislinn O’Donnel’a göre ırkçı görüşlerle dürüstçe yüzleşmek gerekiyor. Batı felsefesinin ırkçılığı ele alırken başvurduğu iki kapsamlı strateji vardı. İlki, nefret söylemini ve önyargıyı “kullanıldığı anda” uzaklaştırmak. Diğeriyse konuya...
  • 30 Eylül 2018
  • Emre Bozkuş

İyilik-kötülük üzerine

Giriş İyilik-kötülük ikilemi, binlerce yıldır tartışılagelen en temel ikilemlerden biridir. Dinî metinlerden, günümüz romanlarına değin insansoyunun çelişkisi uzun uzadıya işlenmiş, aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Bu metinlerde genellikle iyilik kutsanmış, ödüllendirilmiş;...

Güç İstenci üzerine

İyilik; kötülük yapamamak değil, yapmamaktır. Güç (ise) elinde her türlü öldürme imkânı varken bağışlayabilme becerisidir; gerçek güç merhamettir (1). İyi ile kötü olanı ayıran ölçüt de, sahip olunan gücün...

Mark Twain’den Alıntılar

  Nezaket, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir dildir. Şüphen varsa, gerçeği söyle. Devam etmenin sırrı, başlamaktır. Bu hayatta ihtiyaç duyulan tek şey cehalet ve güvendir. Ondan sonra başarı...
  • 28 Kasım 2017
  • Düşünbil Portal

Leo Tolstoy ve yaşam üzerine düşünceler

Tarihin en ünlü yazarlarının bazıları günlük tutmanın faydalarını savunur ancak hiçbiri Leo Tolstoy (9 Eylül 1828-10 Kasım 1910) gibi bunu büyük bir açlıkla yapmamıştır. Günlüğü, Tolstoy’un gençlik yıllarında, ahlaki...