Hangi Zihin-Beden Problemi?

Bilinci anlamak düşündüğümüzden daha kolay olabilir. Enteresan bir gerçek duymak ister misiniz? Atomlar ve moleküller yeterince karmaşık bir yolla düzenlendiğinde sonuç; algılayan, bilen, inanan, arzulayan, korkan, acı duyan ve...

Yapay zekâlar öğrenebilir mi?

Yapay zekâ, temelde bilgisayar biliminin bir alt kategorisidir. Dar anlamı program geliştirmedir. Geniş anlamda ise akıl sahibi bir özneyi modelleyecek, insansı, özerk hareket edebilen bilgisayar makinalar üretmektir. Yapay zekâ...

Elektronlar bilinçli midir?

Yirminci yüzyılın neredeyse tamamında, bilinç felsefesinde “beyin öncelikli” yaklaşım egemen oldu. Mesele şundan ibaretti; sinir bilimi üzerinden beyni gerçekten anlayabiliyoruz, felsefecinin görevi ise bu şeyin öznel deneyime nasıl “yol...