• 30 Mart 2017
  • Düşünbil Portal
  • 0
Paylaş

Günümüzdeki gençler reklamlar, politikacılar, aşırılıkçılar veya medya aracılığı ile gerçekleştirilebilen ve çevrelerini saran dünyayla başa çıkmalarını zorlaştıran fikir aşılama çabaları ile karşı karşıyalar.

Fakat birbirine tezat imgelerin ve ardı arkası kesilmeyen mesajların dönemi olan günümüzde, inanıyorum ki gençlere felsefeyi öğretmek, onlara kendileri için düşünmenin, yanlış bilgilenmeye karşı çıkmanın ve beyin yıkama çabalarına direnmenin kapılarını açacaktır. Bu olguya British Council’in 2015 yılı çalışma raporunda değinildi: 

“Gençler, onlara ne düşüneceklerini aşılamaya çabalayan ideolojilere karşı zihinlerinin bağışıklığını nasıl güçlendireceklerine dair bilinçlendirilmelidir. “

The Department for Education adlı kurumun 2010 yılında yürüttüğü kendi araştırmasında ise çocuklara yönelik felsefe ile fikir aşılamaya karşı direnme arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu ileri sürdü.

Yanlış Bilgi 

Felsefenin teşvik ettiği sorgulama ve akıl yürütme, fikir aşılama çabalarına karşı gösterilen bir direnç olmaktan ibaret değildir.

Yanlış bilginin kasıtlı bir şekilde yaygınlaştırılmasının alışıldık hale geldiği ve “gerçek-ötesi”, “alternatif gerçekler” gibi kelimelerin rahatsız edici bir sıklıkta kullanıldığı bir dünyada, okulların gençlere, duydukları şeyler üzerinde iyice düşünme ve bunları analiz etme konusunda yardımcı olmaları oldukça önemli. Ki bu da, ancak açıklık ve kesinlik yoluyla; gençlerin, doğruluğu kanıtlanmış argüman ve güvenilirliği denetlenmiş kanıtlara dayalı kararlar vermelerini teşvik ederek başarılır.

Felsefe, gençlere sözde gerçekleri sorgulayıp onlara karşı çıkmalarını sağlayacak yetenek ve güveni kazandırır. Bunun yanı sıra, gençlerin, hakikatin, doğrunun ve uzmanlığın değersizleştirilmesine yönelik mevcut çabaları irdelemelerine de olanak tanır.

Gerçeği meydana getirenin ne olduğunu inceleyen felsefi teoriler, gençlerin sanal gerçekliğin doğasını daha iyi anlamalarını sağlayabilir.

Herkesin bildiği bir şey var ki o da ifade ve açık forum özgürlüğü liberal demokrasinin temel bileşenleridir. Mevcut veya gelecekteki seçmenler arasında yapılan bilinçli ve üzerine iyi mantık yürütülmüş bir tartışma, büyük ihtimalle demokrasiyi daha ileriye taşıyacaktır. Hatta politikacıların ve kamu yöneticilerinin sağladığı hizmet kalitesini artırması da yüksek bir ihtimaldir.

İyi bir felsefe uygulaması dinleme yetilerinin gelişmesini teşvik eder, sosyal çevreleri ve değerleri bizimkilerden farklı olan kişilerin bakış açılarını anlamamıza da olanak tanır. Nihayetinde, felsefe empati yeteneğini güçlendirir.

Gelişen yaşam 

Zengin bir düşünce tarihine sahip olan felsefe, bireylerin ve toplumların nasıl gelişeceklerine dair gençlerin kafa yormalarına olanak tanır. Potansiyelinin farkına varılmış bir yaşam herkes için faydalı hale gelir. Felsefenin sunduğu mantık yürütme teknikleri öğrencilerin yapılması gerekeni keşfetmelerine ve fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olur.

Okulda geçirdiğimiz yıllar, yetişkinliğe hazırlık maiyetinde önemliler ama bu yılların ehemmiyeti sadece bundan ibaret değil. Zira bu yıllar tatmin edici bir şekilde geçirilmelidir ve felsefe de bu konuda etkin bir rol oynayabilir.

Dünyanın günümüzdeki durumu inkâr edilemez derecede karmaşık ve inişli çıkışlı. Keza felsefe gençlere, belirsizliğin egemen olduğu bu zamanlarda tutunacakları amaçlar verebilir. Ayrıca, felsefe, bu tür zamanların gerektirdiği zihinsel çeviklik ve düşünce berraklığı yetilerini de gençlere sağlayabilir. Nitekim, eğitim sistemimizde felsefenin daha fazla yer alması gerektiği çağrılarına kulak vermek, akıllıca bir davranış olabilir.

 

Yazar: Angie Hobbs
Çeviren: Merve Erdoğdu
Kaynak: The Conversation

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com