• 29 Mart 2017
  • Düşünbil Portal
  • 0
Paylaş

Başarılı olmak, fazlaca bilgiyi ezberde tutabilmekten ya da yaratıcı fikirlerle öğretmenleri etkilemekten daha fazlasıdır. Bu konuda gittikçe artan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki umut dolu olmanın akademik performans üzerinde belirgin derecede pozitif bir etkisi var.

University of Kansas’tan çıkan bir makale, umut dolu olmanın 6 yıllık bir okul başarısını nasıl tetiklediğine işaret ediyor. Makaleye göre, büyük umutlar taşıyan öğrenciler, diğer öğrencilere oranla daha yüksek not ortalamalarına sahip ve mezun olmaları da daha muhtemel.

Peki umut nedir? Son zamanlarda yapılan çalışmalar, umudun tanımını Rick Snyder‘in teorisine dayandırıyorlar. Snyder’e göre umut, bireylerin plan yapmalarına ve hedefleri için mücadele etmelerine imkan veren bilişsel bir süreç.

1991’de yazdığı bir makalede Snyder, kişinin eylemliliğe -değişim meydana getirme kabiliyeti- sahip olmasının ve değişime giden yolların erişilebilir olmasının umut edebilmek açısından elzem olduğunu belirtiyor. Bu şartlar sağlanırsa, motivasyon bireyi hedeflerine ulaştıracaktır. 

Umut hakkında bu şekilde düşünmek önemli, zira başarmayı istemek tek başına yeterli değil. Hedeflerin ardına düşmek gerek ve hedeflere yaklaşıyor olma hissi de bu bakımdan elzem. Umut ise hayatın değişkenliği karşısında hedef odaklı bir yaklaşımı mümkün kılıyor. 

Araştırmacılara göre, umudunuz yoksa, sizi zorlamayan dolayısıyla da gelişmenize yardımcı olmayacak, kolay erişilebilir hedefler seçmeniz daha muhtemel. Bu tarz hedeflere sahip olmak da kişinin çevresinde olan biten üzerindeki kontrolünün zayıflığına işaret ediyor ve pes etmeyi de kolaylaştırıyor.

Snyder, umut ve iyimserlik arasında bir ayrım yapıyor. Ona göre iyimserlik, kişinin kendi eylemlerini göz önüne almadan yaptığı işten pozitif bir sonuç beklemesi anlamına geliyor. Umut ise, plan yapma ve motivasyon dolayısıyla hedefe ulaşmada aktif bir katılım gerektiriyor. 

Ödevler yazmanız, notlar almanız, sınavlara hazırlanmanız ve planlarınızı uygulamanız gereken bir çevrede, iyi notlar almayı umut etmek, bu konuda yalnızca iyimser olmaktan çok daha iyi bir seçenek.

Bir başka çalışma da, okulun ilk yılında öğrencinin çevresinden aldığı sosyal desteğin iyimserlik ile doğrudan bir bağlantısı olduğuna işaret ediyor. Bu çalışmada, iyimser öğrencilerin daha geniş arkadaşlık ağlarına sahip olduğu, dolayısıyla stresli bir durum karşısında daha fazla sosyal destek aldıkları bulgular arasında. 

İyimser olmanın bir başka pozitif etkisi de, öğrencilerin okula devam etmelerine etki ediyor oluşu. University of Kentucky araştırmacılarının yaptığı bir çalışma, akademik iyimserlik ve okula devam arasında pozitif bir bağlantı kuruyor. İyimser insanlar başladığı şeyi bitirmeye meyilli olduklarından, bilim insanları, akademik bir girişim olarak umut etmeyi öğretmek gerektiğini savunuyorlar. 

Çeviren: Sezgi Alçiçek
Kaynak: Big Think

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

 


Paylaş

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com