Demokrasi en kötü yönetim biçimidir

Winston Churchill, 11 Kasım 1947’deki Avam Kamarası (House of Commons) konuşmasında “Demokrasi en kötü yönetim biçimidir” der ve sonrasına ekler “bugüne kadar denenen diğer...

Fonksiyonel a priori kavramı efektif bir yöntembilim aleti olabilir mi?

Özgün ve “pratikte tüm vakalara uygulanabilir” bir yöntembilimin bulunması, bilim felsefesinin ana temalarından biri olmuştur. Bilim referanslı düşünürler tarafından muazzam çaba harcanan bir konudur....

Bilim teorisinde oyun-değiştirici olarak Karl Popper (II)

Karl Popper’ın dönemi, uzak geçmişin (Aristoteles, Batlamyus, Kopernik, Galileo ve hatta Newton) bilim tarihi verileri üzerinden bugüne bir projeksiyon yapılacak bir zaman değildir (bunun...

Bilim teorisinde oyun-değiştirici olarak Karl Popper

‘Oyun-değiştirici’, deyim olarak kullanıldığında, belli bir işi yapmanın genel olarak kabul edilmiş yönteminden farklı, yenilikçi ve çok başarılı bir modelini geliştirerek o alanda devrim...

Camus, Absürtlük ve İsyan

Albert Camus (1913-1960) Fransız yazar ve varoluşçu filozoftur.  Aykırı bir tip olarak, hayat üzerine ona eşsiz bir bakış açısı veren, sonradan Fransız kolonisi olan...

Modern Felsefeyi Avrupa İle Tanıştıran Müslüman Filozof

Immanuel Kant’a göre felsefe yapma güdüsü evrenseldir: “Aklı felsefi spekülasyon yapacak kadar olgunlaşan her insanda metafizik ihtiyacı var olmuştur ve olmaya devam edecektir.” Bu,...

Antik yunandan Frege’ye anlamın kısa tarihi

Dilsel anlamın doğasına dair soruların başlangıcı olarak Platon’un Cratylus diyaloğu gösterilebilir. Burada temel konu kelimelerle onların işaret ettikleri şeyler arasındaki ilişkinin yapısıdır. Mesela “ağaç”...

V. Zihin Sempozyumu yaklaşıyor!

Her yıl heyecanla beklenen Zihin Sempozyumu'nun beşincisi, bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Türkiye’de zihin felsefesi, psikoloji, psikanaliz ve kunatum alanlarında çalışan önemli akademisyen, yazar, psikolog ve psikiyatristlerin...

Kadının yaratılışı ve toplumsal cinsiyetin tarihselliği üzerine

Feminizm, genel anlamıyla toplumun şekillendirdiği kadın bedenine karşı  direnişe tekabül eden  bir akımdır. Kadın olmanın ve bununla gelen belli görevlerin apriori olduğuna inanılan genel...

Hayatın felsefî yönünde hayaller mümkün müdür?

Evrimin amacı; güçsüzleri ayıklamak, güçlüyü hayatta tutup, onun soyunu devam ettirmektir. Eğer hayatta kalacak güç canlıda varsa ve en önemlisi canlı bu gücün farkındaysa,...

YAZARLAR

9 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
9 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
10 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
17 HABERLER0 YORUMLAR
6 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
0 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
7 HABERLER0 YORUMLAR
11 HABERLER0 YORUMLAR
4 HABERLER0 YORUMLAR
9 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR