Nereden biliyoruz?

Yaşamlarımız çok büyük oranda sahip olduğumuz bilgilerin etrafında şekilleniyor. Örneğin; kimilerimiz kendilerinde bulunan, Tanrı’nın var olduğu bilgisi sonucunda ona dua ediyor veya bu doğrultuda...

Nietzsche’nin “Tanrı Öldü!” sözü üzerine

On dokuzuncu yüzyıl felsefesinin en önemli isimlerinden birisi olan Friedrich Wilhelm Nietzsche, on yedinci ve on sekizinci yüzyıldaki Aydınlanma hareketine ve sistematik felsefeye karşı,...

Mantıksal pozitivizmin metafizik eleştirisinde analitik-sentetik ayrımının önemi

20. yy’ın ilk yarısında oldukça etkili olan Mantıksal Pozitivizm akımı, deneyci geleneğin bir anlamda devamı olarak doğa bilimleriyle uyum içerisinde bir dünya görüşü ortaya...

Analitik felsefe: Gulyabani var mıdır?

Miralay Hüsamettin (Şener Şen) konak sakinlerini bir odaya toplamış, Gulyabani meselesini anlamaya çalışmaktadır. İlk tespiti “Gulyabani diye bir şey yoktur. Olamaz!” olur. Devamında ise...

Descartes, Leibniz ve Spinoza’da töz problemi

“Töz” problemi, felsefenin en kadim problemlerinden birisi olmasına karşın, “töz” kavramına ilişkin en belirgin tartışma on yedinci yüzyıl felsefesinde yaşandı. Bilindiği üzere on yedinci...

Noam Chomsky’nin zihin ve dil kuramı

Zihin, tüm metafizik soruların cevabını kendinde içkin olarak barındıran, bir numendir. İnsan zihni metafizik problemlerin çözümünü bulamasa bile, önemli olan problemin varoluşu olduğundan, her...

Franz Kafka’da yabancılaşma

Franz Kafka, eserlerinde bireyin yaşamını, toplumun beklentileriyle birlikte bu yaşamın nasıl değişikliğe uğradığını ve bu değişimin ruh dünyasındaki yansımalarını etkileyici bir biçimde okuyucuya sunar....

Ahlaki sorular, sorunlar: The Good Place

The Good Place o kadar eğlenceli bir sitcom ki, temelinde yatan zorlu ve son derece karmaşık "nasıl iyi bir insan olunur" sorusunu kolayca gözardı...

“Anlam”ın ne anlamı var? (II)

  Anlam Verili midir Yoksa Kurulur mu? Madem hayatta mutluluğun değil anlamın peşinden koşmak gerekir, o hâlde bu anlam nasıl inşa olunur? Yaşam kaf dağının ardında...

Felsefe bilimsel eğitim için neden önemlidir?

Her dönem, New Hampshire Üniversitesi’nde lisans öğrencilerine bilim felsefesi dersi veriyorum. Derslerimi alan öğrencilerin çoğu bunu genel eğitimlerinin bir koşulunu yerine getirmek için yapıyor...

YAZARLAR

2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
2 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
5 HABERLER0 YORUMLAR
13 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR
6 HABERLER0 YORUMLAR
1 HABERLER0 YORUMLAR
8 HABERLER0 YORUMLAR
1 HABERLER0 YORUMLAR
3 HABERLER0 YORUMLAR