• 16 Şubat 2017
  • Düşünbil Portal
  • 0

Ha şunu bileydin

Müstehcen veya ayıp sözler içeren konuşmalar -veya daha yaygın kullanılan bir ifade ile küfürlü konuşma- genellikle konuşmacının kelime dağarcığının kıtlığına, kendilerini daha az saldırgan bir üslupla ifade edemeyişlerine ve hatta zekâlarının buna yetmediğine yorulur.

Araştırmalara göre küfür etmek, sanıldığının aksine, dilin daha akılcı kullanıldığının bir işareti olabilir.

Küfür etmek bir taraftan alışkanlığa dönüşürken, bizler farklı durumlarda ve farklı amaçlarla küfür etmeyi tercih ederiz. Örneğin; dilsel bir efekt olarak, bir duyguyu aktarmak için, gülmek için ya da belki kasıtlı olarak edepsizleşmek için.

İnsanların neden ve ne zaman küfür ettikleriyle ilgilenen psikologlar, küfürlü konuşmanın cahil ve akılsız kişilerin dili olduğu klişesini mercek altına alıyorlar.

Aslında, Marist College’de psikologlar tarafından yapılan bir araştırma bir kişinin İngilizcesinin akıcılığı ile küfürlü konuşmasındaki akıcılık arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.

Sözel akıcılık gönüllü katılımcılardan 1 dakika içerisinde, alfabenin belirli bir harfiyle başlayan kelimeleri saymalarını istedikleri kalıpçı bir yöntem ile ölçülebilir.

Dil becerisi yüksek kişiler genellikle verilen süre içerisinde daha fazla kelime üretirler. Araştırmacılar bu yaklaşıma dayanarak katılımcılardan 1 dakika içerisinde ne kadar küfür akıllarına geliyorsa onları saymalarını istedi.

Her iki çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında sözel akıcılık testinden en yüksek puanı alan katılımcıların küfür akıcılığı testinden de en iyi sonuçları alanlar oldukları görüldü. Sözel akıcılık testinden düşük puan alanlar ise küfür akıcılığı testinde de zayıftılar.

Bu ilişkinin gösterdiği şey küfür etmenin; kelime dağarcığı kıtlığının, dil yetisi zayıflığının ya da düşük zekanın bir işareti sayılacak kadar basit bir şey olmadığıdır.

Bilakis küfür etmenin, kendini açıkça ifade edebilen bir konuşmacının en üst etkileyicilik düzeyinde iletişim kurabilmek için kullandığı bir dil özelliği olduğu anlaşılıyor. Hatta küfürlerin bazı kullanımları iletişimin de ötesine geçebilmekte.

Doğal Ağrı Giderici

Yaptığımız araştırmalarda gönüllü katılımcılardan dayanabildikleri kadar ellerini buzlu suda tutmaları ve bu esnada bir küfür sözcüğünü tekrar etmeleri istendi.

Aynı katılımcı kümesi farklı bir ortamda buzlu su testinden tekrar geçirildi, ancak bu kez küfür olmayan bir sözcüğü tekrar ettiler. Her iki katılımcı kümesinin de kalp atış hızları gözlendi.

Bulduğumuz sonuçlar gösterdi ki küfür edenler buzlu suyun acısına daha uzun süre katlanabildi, daha az acı çektiklerini dile getirdiler ve küfür harici bir kelimenin tekrarlandığı testtekine oranla kalp atışları ciddi anlamda arttı.

Onların küfür karşısında duygusal bir yanıt verdikleri ve dövüş ya da kaç etkileşmesine girdikleri ileri sürülüyor: Doğal savunma mekanizması sadece adrenalin salgılamaz ve nabzı hızlandırmaz, aynı zamanda “stresle uyarılan analjezi” olarak bilinen doğal bir ağrı giderici içerir.

Kızımın doğumu esnasında karımın ağrı veren kasılmalar nedeniyle çokça küfür etmesi bu araştırmaya esin kaynağı oldu. Ebeler şaşırtıcı derecede hiç etkilenmemiş ve bize doğum sırasında sıkça karşılaşılan küfür etmenin normal bir şey olduğunu söylemişlerdi – belki bunun sebebi bizim buzlu su deneyimizdeki nedenlerle aynıdır.

Çift Taraflı Duygusal İlişki

Küfür ve duygu arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarımızı derinleştirmek istedik. Son çalışmamızın amacı orijinal araştırmanın tam tersini ele almaktı, bu yüzden küfür etmenin konuşmacıdaki duyguları uyarıp uyarmadığına bakmak yerine bu kez duygunun küfür akıcılığında artışa sebep olup olmadığını araştırdık.

Laboratuvar ortamında duygusal uyarılmaya sebep olması için katılımcılardan kendilerinin nişancı rolünde oldukları aksiyonlu bir bilgisayar oyunu oynamaları istendi. Onlar 10 dakikalık süre içinde sanal ortamı keşfettiler ve düşmanlarını bulup vurdular.

Biz duygusal uyarılmaya yol açan yöntemi başarıyla bulmuş olduk, çünkü katılımcılar deney sonrasında bu oyunun bir golf oyununa kıyasla kendilerini daha agresif hissettirdiğini dile getirdi.

Sonraki aşamada katılımcılara küfür akıcılığı testi uygulandı. Tahmin edileceği üzere aksiyon oyunu oynayan katılımcılar golf oyunu oynayan katılımcılardan çok daha fazla küfür sıralayabildiler.

Böylelikle küfür ve duygu arasındaki çift taraflı ilişkinin varlığı kesinleşmiş oldu. Küfür etmek buzlu su deneyinde de görüldüğü üzere sadece duygusal tepkileri aktifleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda duygusal uyarılmalar küfürlü konuşmaları akıcılaştırıyor.

Tüm bu araştırmalarda gelinen sonuç küfür etmenin basit bir suç sebebi ya da sözel ifade güçlüğü olmadığıdır. Dil, içeriği oldukça geniş bir araç kutusudur ve küfür de dilin sadece dilin bir parçasını oluşturur.

Tahmin edileceği üzere uçak kazalarında ölen pilotların kara kutular tarafından kaydedilmiş son sözlerinin çoğu küfürdür. Yaşamla ölüm arasında gidilip gelinen olaylarda küfürlü sözlerin göze çarpması önemli bir noktadır.

Gerçek şu ki; küfür dağarcığınızın genişliği genel kelime dağarcığınızın genişliği ile ilişkilidir ve de küfür, duyguların deneyimlenmesi ve ifade edilişleri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Çevirmen: İpek Çavuşoğlu
Yazar: Richard Stephens
Kaynak: Science Alert

Düşünbil Portal’da yayımlanan, Düşünbil yazar ve çevirmenlerine ait herhangi bir yazı, çeviri, makale ve haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. İzinsiz kullananlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.

Düşünbil Portal

Düşünbil Portal, bilim, felsefe ve psikanaliz alanlarında yazılı ve görsel içerikli makale, deneme ve çeviri yayınlayan çok içerikli bir portaldır. Genel okur-yazar kitlenin bilinçlenmesini ve farkındalık kazanmasını amaçlamaktayız. “Düşünen her insan gençtir” vizyonu ile her genç insana hitap etmeyi amaçlayan Düşünbil Portal, dergi ve etkinliklerle bu amacını geliştirmektedir.

https://www.dusunbil.com