Freud ve Lacan’da Fantazi

Laplanche ve Pontalis (1968:7) tarafından “psikanalizin spesifik objesi” olarak tanımlanan fantazi (fantasy), Freud’un çalışmalarında başından beri anlaşılması güç ve tartışmalı bir kavram olmuştur. Hatta, lehte ve aleyhte görüşlerin yazıları...

Yetiştirilme Tarzı ve Özsaygı

Bu çalışma, erişkinlik dönemindeki benlik saygınızın (özsaygı) kökeninin bir çocuk olarak yetiştirilme şeklinizde olduğunu ileri sürüyor. Özdeş (tek yumurta) ve özdeş olmayan ikizler üzerinde yapılan çalışmalar, benlik saygımızın, ebeveynlerimizden...

Psikolojinin çocuk hali

Çocukluk dönemi çekirdek dünyasında, her canlının yavrusunu büyütüp eğitmekle mükellef olduğu yöntemler ve uygulamalar kendi içinde farklılık gösterir. Fakat  sağlıklı ve daha bilgili bir nesil yetiştirmenin birinci koşulu olarak...