• 29 Haziran 2021
  • Düşünbil Portal

‘Ruh’unu Aramaktan Vazgeçme!

Unthinkable: John Cottingham, ruh fikrinin “insan olmanın ne demek olduğunu” anlamamıza yardımcı olduğunu söylüyor. Hiç kimsenin aslında bu zamana kadar hiç görmediği insan ruhu oldukça dikkat çeker. “Ruhu olmayan”...

Gün Gelecek Öleceğim

Bir çocuk olarak ölümlülüğümle yüzleşmek korkunçtu. Şimdi ise tam zamanı. Bu makale, bireysel dini geleneklerin ölümün kaçınılmazlığını nasıl yorumladığı ve karşıladığı üzerine 12 din âlimi ve pratisyen yazar tarafından...

Budizm bir din mi yoksa bir felsefe mi?

Budizm’in bir din olup olmadığı konusunda uzun zamandır süregelen bir tartışma inanç ile pratiği birbirinden kesin bir çizgiyle ayırdı. Son yirmi yılda yayınlanan psikoloji ve nörobilim kitaplarının yazdıklarına bakacak...
  • 10 Ekim 2018
  • Düşünbil Portal

Prensipte Spinoza: Etik, etki ve arkadaşlık

Yüz yıl önce, Baruch Spinoza (1632-1677) zamanın otoritesiyle kötü ilişkileri yüzünden ünlü olsa da sık alıntılanan, saygı gören, ünlü bir düşünürdü. Popülaritesinin neden kaybolduğunu söylemek ise zor. Amsterdam’da Spinoza’nın...
  • 30 Eylül 2018
  • Emre Bozkuş

İyilik-kötülük üzerine

Giriş İyilik-kötülük ikilemi, binlerce yıldır tartışılagelen en temel ikilemlerden biridir. Dinî metinlerden, günümüz romanlarına değin insansoyunun çelişkisi uzun uzadıya işlenmiş, aralarındaki ilişki irdelenmiştir. Bu metinlerde genellikle iyilik kutsanmış, ödüllendirilmiş;...

Bilim ve Din Uzlaşmaz mı?

Bu soruyu üç kısımda irdeleyelim: 1- İnsanlar genellikle bilim ve din arasında uzlaşmazlık olduğunu düşünüyor mu? 2-  Geçmişte din ve bilim arasında sürekli ve kaçınılmaz bir çatışma olmuş mu?...