Yunan düşüncesinde evren hakkında ortaya atılan iddialardan öne çıkanı, atom öğretisidir. Yunan düşünürlerinden Parmenides (MÖ 515-460)’in belirttiği varlık fikrinden yola çıkılarak, sonsuz sayıda maddenin var olduğu ve bunların sonsuz sayıda atomlara ayrılabileceği anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Antik Yunan’da görülen bu düşünceler, beraberinde maddeyi önemseyen bir akımın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Materyalizm olarak adlandırılan bu akım, dış dünyanın…

Bu makaleyi okumak için Ücretsiz Site Aboneliği yapınız.
Giriş Yap Kayıt Ol
Please complete the required fields.