Aşk Size Sahip Olmadığınız Şeyi mi Veriyor?

0
Lacan 8. Seminer: Aktarım’da asırlardır süregelen “Aşk nedir?” sorusunu ele alıyor. Aşk hakkında konuşurken aslında ne hakkında konuşuruz? Tutkunun yanan ateşleri mi, uzun süreli bir...

Joyce’un İki Babası

0
İrlandalı yazar Colm Tóibín’in yazdığı “The Two Tenors: James Joyce and His Father” (“İki Tenor: James Joyce ve Babası”) başlıklı makalesi, Mad, Bad, Dangerous...

Hesaptan Düşme ve Babaya Ait İşlev

0
Hesaptan düşme, belirli bir unsurun simgesel düzenden (yani dilden) kesin bir reddedilişini içerir. Üstelik sıradan bir unsur değildir bu: Simgesel düzene dayanak oluşturan ve...

Psikanaliz mi? Hâlâ Psikanaliz Var mı?

0
Aşağıda okuyacaklarınız bir esnaf lokantasında yemek sırasında iki kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Soru: Nasıl bir işle uğraşıyorsunuz? Cevap: Psikanalistim. S: Bu mesleğin bittiğini sanıyordum. Kimin, haftada beş...

Hakikatin dil, aldatma ve yanılgıyla ilişkisi

0
Lacan’ın görüşünde hakikat; bilincin, gösterge evreninin, dilin ötesinde bulunur ancak dilin içinde ortaya çıkar. Burada sorun, göstergeler sisteminden, göstergenin göstergeyle olan ilişkisinden, göstergelerin kastettiklerine,...

Hadım Edilme Kaygısının Bilinçdışı Doğası

0
Dönüşüm semptomu (Konversiyon belirtisi)* şeklinde ifade edilmeye mecbur olan fantazileştirilmiş kaygı, “hadım edilme (kastrasyon) kaygısı” denilen dayanılmaz kaygıdır. Histeriğin psişik yaşamı, erkek çocuğun gözlerinde başlayan,...

Ödipal Dedektif Filmlerinde Korkulu Fantazi

0
Polisiye kurgular, (toplumsal) düzen açısından sadece popüler değil, aynı zamanda muhafazakâr bir tür olarak da görülmektedir. Düzenin bozulması -genellikle cinayet biçiminde ortaya çıkar- toplumun...

Freud ve Lacan’da Fantazi

0
Laplanche ve Pontalis (1968:7) tarafından “psikanalizin spesifik objesi” olarak tanımlanan fantazi (fantasy), Freud’un çalışmalarında başından beri anlaşılması güç ve tartışmalı bir kavram olmuştur. Hatta,...

Freud’un İkinci Teorisi Üzerine Bir Okuma: Histerinin Kaynağı Bilinçdışı Bir Fantezidir

0
“Histeri araştırmacısının ilgisi, kısa süre içerisinde semptomlardan; onlara yol açan fantazilere yönelir.” -Freud* Freud’un ilk formulasyonları üzerine yaptığım okumalarla geliştirdiğim bu teori, bugün hâlâ geçerli...
Juan Davila (Chilean b. 1946, emigrated Australia 1974) Wilderness 2010

Efendinin ve Arzunun Çayı

0
Maryse Battistuzzi’nin sıradışı öyküsü A Clairmont’un kahramanı Amantine’dir. (1) O, diğer insanların merakını cezbeden küçük bir hevese sahipti: Çayını içtikten sonra dibinde bir miktar...