Olumlu İğrençliğin Estetik Olasılığı

Estetik tarihinin her döneminde, sanatçılar ve filozoflar, güzel’in tanımlarını sanat üzerinden aramaya ve yapılandırmaya çalışmışlardır. Batı uygarlığının kendi düşünceleri ve araştırmaları yoluyla görsel duygularda yoğunlaşarak olgunlaşan çeşitli kavramlar, ima...

Kuhn’cu bakış açısıyla sanata yaklaşmak

Bu yazıda Kuhn’un sunduğu paradigma değişiminin, ‘sanat’ kavramının geçirdiği değişimlere uygulanması mümkün olsaydı şayet bu değişimin nasıl gerçekleşebileceğini anlatmak amaçlanmaktadır. Thomas Kuhn’un paradigma kayması 1962’de Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı...

Estetik tadın miyarı

Yazıya başlamadan önce kısa bir etimolojik bilgilendirmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Sanatsal eserlerin asıl kıymetinin muhakemesini ve yargılamasını yapabilen kişiye İngilizcede critic (eleştirmen) denir. Bu kelimenin kökeni Yunancadaki krites (yargıç)...

Bourdieu, Kant ve Sanat

Estetiğin gelişimi, klasik dönem felsefesine kadar dayandırılabilir; hem Platon hem de Aristo, sanatı bilgi ve gerçekliğin taşıyıcısı olarak görmüşlerdir. Yine de, modern estetiğin babası Immanuel Kant’tı (1724-1804). Kant, Tanrı...